Билтен „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ (0044 – 0047)

У трагању за погдним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 9
У трагању за погдним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 9

(0044)

 

*

Ажуриран је нови сајт : АМБЛЕМ ТАЈНОГ ПИСМА СВЕТА

Почетна страница: Писмо ЛЕПЕНАЦА : (Око је први круг, а хоризонт, коме оно даје облик, други. Тако се понавља свуда у природи, та првобитна фигура, без престанка. Она је највиши амблем тајног писма света. Св. Августин је представљао Божију природу као круг, чије је средиште свуда, а периферија нигде. Ми се читавог живота бавимо тиме, да одгонетнемо загонетну многострукост значења тога пра-лика. Један смо смисао већ установили, циркуларни, који изједначује карактер свега човечијег рада. Сада ћемо потражити и доказати другу аналогију : да се сваки рад даде надвисити. Наш је живот време или рок, за који треба да упознамоистину: да се око сваког круга може повући други; да, у природи, нема краја него, да је сваки крај уједно и почетак; да иза сваког дана, који пролази, нова зора свиће; да се испод сваке дубине, отвара нова, још већа дубина.)

Природа се усредсредила у куглама….

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/

 

*

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ СТАНОЈЕВИЋ

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/kontakt-sa-lepencima/pomocporodicistanojevicunovojbrezovicikodvranja

 

*

ИЗ ПИСАМА ОВОГ ЖАРКОГ ЛЕТА

 

Видети  више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/kontakt-sa-lepencima/izpisamaovogzarkogleta

 

*

ЛЕПЕНЦИ

RAJSKA OAZASKELETI pokojnika uzidanih ispod ognjišta kuća na Lepenskom viru pokazuju da su Lepenci bili visoki oko 1,8 metara, što je džinovski rast u odnosu na ljude mezolita. Lepenci su živeli dvostruko duže od svojih savremenika, oko 60 godina, što naučnici tumače toplom klimom i bogatom i raznovrsnom ishranom – od ribe u Dunavu do šumskih plodova u zaleđu naselja….

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/home/velike-pretece

 

*

СПАВАЈЕ ШТО ДУЖЕ / Есон Јаос

 

(….)

Kamo lepe sreće

da se nismo nikad upoznali.

Sad bi smo se ponosili

svojom sramotom.

———————————

Da je Njegoš znao

ko će ga sve citirati

jače bi pucao u jedanaestercu.

———————————-

I ti kokoško

baš znaš kad da sneseš jaje

a znala si da je mućak.

Ne vadi se na petla,

on ga je izvadio na vreme. —

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/nikola-jovanovic/od-iznenadnog-bola/spavajtestoduzeesonjaos

 

*

ФАТАМОРГАНА КОМПЛЕКСА СПАСОВО

…Da li mi je Bog poslao Fatamorganu Kompleksa Spasovo da bi poslednje godine moga života stavio na najveća moguća iskušenja?

Ponekada mi se čini da ću i na drugom svetu sanjati MUZEJ NEMOGUĆEG RATARA, ako ne uspem da ga osnujem na ovom.

Treće izdanje MUZEJANEMOGU]EGRATARA bilo je pripremljena za štampu sredinom jeseni 1999. godine. Iz finansijskih razloga nije objavljena krajem iste godine.

Sam naslov knjige je veoma privlačan; mogao bi, jednoga dana, biti i naziv novog časopisa.

To je prva knjiga mojih objavljenih eseja; sva tri izdanja se razlikuju. Moguće da će se i četvrto izdanje, ako jednoga dana do njega dođe, razlikovati od ovog trećeg; ali je sasvim sigurno, da će ovo treće biti osnova ili jezgro za sva buduća. To je prva moja knjiga koja je doživela i treće izdanje.

Prvo izdanje je imalo svoju adresu.

Bilo je upućeno –

Nepoznatim i poznatim.

Današnjim i budućim.

Plemenitim. Pametnim. Bogatim.

Preduzimljivim i dalekovidim. Vizionarima.

I onim najneznatnijim.

Živima i mrtvima.

Srpskom rataru i plugu.

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinegalerija/arhiv-u-osnivanu-i/utraganuzapogodnimpodneblemzamuzejpodvedrimnebom/fatamorganakompleksaspasovo

 

*

 

КАФКИНА  ФОНТАНА: Изабране песме / Зоран М. МАНДИЋ

 

УЛИЗИЦЕ ЛИЖУ ЛАЖНЕ ЛИЗАЛИЦЕ

Међу најједноставнијим речима

налази се реч хартија

неки хар ти и ја

лако позлаћена сенка што се

превија

пре ви и ја

изнутра као из мрака

раскораченог насред собе застрте

хартијом

Нема баш квалитетног времена за

писање

попустили су повези на прошлом

разглавиле алке на ланцу садашњег

Ветар распирује заштитне бедеме

великих и малих кутија

горљивијих од картона Потемкинових

Ватре савиле вратове на страну

тако да замршене горе једна другу

Насред улице цвили огладнели пас

крпељи докусурују његову разблажену крв

а он немоћан да урличе дрхти између

сирена возова који одлазе …

Видети више: http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/

 

*

НЕСТВАРНИ ОКВИРИ ЕСЕЈИСТИЧКОГ У МАНДИЋЕВОЈ ЛИРИЦИ / Душан Стојковић

Песме за наш избор преузели смо из неко- ликих песледњих Мандићевих збирки: Нествар- ни штафелај (2005), Мали (п)огледи (2006), Бог у продавници огледала (2010) и Оквир (2011). Јед- ну од њих – последњу наведену  – схватили смо онако како она једино и може бити разумљена до краја – као поему или мали, компактни, еп те је стога доносимо исцела. Песмама смо прикључи- ли и кратке прозне текстове, мини-есеје и песме у прози, особено лирско-прозно штиво, манди ћевско по свему, жанровски неухватљиво и до краја неодредљиво, које кореспондира са његовом чистом поезијом и то тако да се многобројни овакви текстови обичним композиционим реорганизовањем могу „преместити“ у песме а да не изгубе ништа од своје вредности ….

Видети више: http://m950.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD/%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B8-%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%98%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D1%83-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4/

***

У трагању за погодним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 10
У трагању за погодним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 10

(0045)

 

*

ДОКЛЕ СИ КАМЕН ДОГУРАО / Слободан Бранковић

 

Луталица показује бегунцу,

У магновању, правац и смер.

Дрво на хоризонту.

Цркву црне птице.

Ћувик на коме војник за отаџбину пада.

Просута крв није траг ка излазу.

 

Не тамо где је стрелица!

Види руку која учи од гране да маше.

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetineinfo/Home/dale/doklesikamendoguraoslobodanbrankovic

 

*

СТРАВА И СРАМОТА: Књиге из Дворске библиотеке бачене у контејнер

Како се то ради у Србији?То јест у Народној библиотеци Србије?

Према писању Политике: Књиге из Дворске библиотеке бачене у контејнер

Нема огрешења о Закон о културним добрима, каже Владимир Шекуларац из Народне библиотеке Србије

„Сматрам да је ово непојмљив злочин учињен према нашој култури и да књиге из Дворске библиотеке не смеју и никада нису смеле да се нађу на ђубришту. Ове књиге су својевремено однете из Краљевске у Народну библиотеку како би се о њима водило рачуна, како би се тамо чувале и излагале, а не да се отпишу као стари папир”, истиче Александар Карађорђевић. ///

Видети више:  http://zavetine.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0/

 

*

(ЛИТУРГИЈА)  Увод. Крсдтоношни храст

…БОСИЉКОВАЦ је – бајка – мирише на босиљак. Оно

ако ћемо право, та бајка је невероватна и тужна.

Написао сам БОСИЉКОВАЦ и застао. Као да је неко

ушао у Велику магазу и прекинуо ме. Седим у једној од соба Велике магазе, зиданој по плану бивше Мезулане, која више нигде не постоји осим у записима Рукописне књиге. У Језику. Собица је налик на секташку капелицу, зидови су у иконама, горе мутна кандила и светли воштаница. Седим за столом и имам утисак да ме неко озбиљно гледа. Не знам ко. Нико није ушао у собицу и ничег другог овде нема осим писаћег стола, прибора за писање, Рукописне књиге и њене посестриме – кожом повезане и истог формата, али још увек празне. Ту су још кревет, лампа, и мирише на чемпресово уље, смирну и восак….

      Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/25/hello-world/

 

*

(ЛИТУРГИЈА)  Чија је сабља?

 

     Догодило се невиђено чудо са оним што је, чини ми се, хиљаду година, носило наслов ВЕЛИКА МАГАЗА.

Истинска Велика магаза у којој је био цео Босиљковац са

околином заљубила се у себе и зачела у себи још једну Велику магазу.

Велика магаза Велике магазе заљубила се и она у себе и зачела

је у себи још једну Велику магазу. И тако је то кренуло у бескрај.

Цео свет из Велике магазе требало је да буде у последњој

магази Велике магазе.

Ни једна од магаза у Великој магази није последња…

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/25/%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D1%80%D0%B2%D0%BE/

 

*

 

(ЛИТУРГИЈА)  Бескрајну бразду заоравши…

 

Ову књигу су састављали двојица.

Понављамо: Док је један морао да мисли ништа не говорећи, други је морао да пише ништа не мислећи. Личили смо на анђела и ђавола; када је Сенковић ходао, ја сам му се као ђаво крио у сенци. Када је ђаво

ходио, анђео му се крио у сенци. Кад год је ђаво из мене говорио, анђео је прислушкивао.

Одбијање београдских издавача да обелодане Сенковићеве рукописе, Сенковић је временом прихватио као нешто природно и неизбежно (зна се да је већина уредника, који су одобравали штапање књига, чак и оних најбољих уредника, била тетовирана у катакомбама комитета, да би обманули и угушили – све што је било друкчије. Па су и наследнике своје научили да се тетовирају, да би скрили лаж лажју….

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/26/%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98%D0%BD%D1%83-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8/

 

 

*

 

(ЛИТУРГИЈА)   ФАТАМОРГАНА ВЕЛИКЕ МАГАЗЕ

 

Паклови су свуда, и зато историја има тако сабласан

исход…

Онај који потписује ове редове, није крив што је у оном што

следи сабрано доста тога што је надживело своје власнике или творце.

Нису их надживела Дела, већ ствари.

Да би настало нешто ново, друкчије од свих тих ствари,

потребно је нешто друго. Да би било шта настало, неопходна је равнотежа свих ствари, пре свега равнотежа између Неба и Пакла.. Познато је било древним људима да се равнотежа између Неба и Пакла самњује или повећава у складу са бројем оних који улазе у Небо и оних који улазе у Пакао; а број ових се пење на стотине хиљада свакога дана. Кроз равнотежу Неба и Пакла човек се приближава слободи, духовној равнотежи, равнотежи између добра и зла, између истине и обмане

      Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/about/

 

*

 

 (ЛИТУРГИЈА)    Оцене /   Александар Лукић

ПРВИ  НА СВЕТУ,  РОМАН-ЛИТУРГИЈА

Верзија романа “Литургија”, која је претходила објављеној, била је сложена за штампу још, сада, далеке 1988. године (припремио сам је онда за штампу, радећи као уредник часописа “Браничево”, но, у све се умешао враг или Случај Комедијант, па је књига доспела до читаоца, тек, десет година доцније – крајем лета 1997). …

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/%D0%B3-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0/

*

(ЗАВЕТИНЕ Круна) РУСКА КНЕГИЊА У УКС

Кнегиња је удовица Тихона Куликовскoг-Романова (нећак руског императора Николаја II, унук императора Александара III Миротвораца). Тихон Николајевич био је последњи представник Дома Романових, рођен још за живота царске породице, августа 1917.

Видети више: http://zavetinekruna.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

 

*

(РЕХАБИЛИТАЦИЈА)  ЗАВЕТИНЕ: Из Архива

ПЕСМА ИСТОЧНИКУ

На источник, на извор

ниједна река се не враћа

до у виду облака.

На источник, на извор

ниједан пут се не враћа

до у виду чежње.

О, путе и реко, облаче и чежњо,

шта ћу бити када се будем вратио

на источник, на извор?

Бићу ли чежња онда? Бићу ли облак?

Лућијан БЛАГА  (1895 – 1961)

Превео са румунског Ратомир Марковић

Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/

 

*

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) ЗБОРНИК ШУМАДИЈСКИХ МЕТАФОРА 2012

Ових дана изашао је из штампе „Зборник Шумадијских метафора 2012“ на преко 460 стр. (ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ, књига 21, Центар за културу Младеновац “Шумадијске метафоре“; уредник мр Душан Стојковић; ISBN: 978 – 86 – 85201 – 39 – 4 ). Садржај овог зборника је импозантан и доноси обиље „материјала“…

Овим речима препоручује овај зборник Уредник:

ДВАДЕСЕТ ПЕТ ГОДИНА НЕУНИШТИВЕ ЛЕПОТЕ ПОЕЗИЈЕ…

Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/08/28/%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B0-2012/

*

(МЛАДОСТ БЕЗ СТАРОСТИ…)  У антологијама, зборницима...

ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ 2012 .Рубрика: ДАРИВАЊА

Белатукадруз  (Мирослав Лукић)

ВОДЕНИЦА ОСАМДЕСЕТ ДЕВЕТ / ДЕВЕДЕСЕТ ОСАМ

(Из Каталога осујећеног песника)

Видети више: http://zavetinekruna.wordpress.com/%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0/

***

У трагању за погодним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 11
У трагању за погодним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 11

(0046)

*

(РЕНЕСАНСА) Рене Вивијен (1877 – 1909), Француска / препев Јагличић

 

(Зборник ШУМАДИЈСКЕ МЕТАФОРЕ 2012: Рубрика: ДАРИВАЊА)

 

ВЛАДАРКА

Вече, и пријатније од пратње сенке цватне.

Уђох у сенку, азил савршен за скривање.

Глас који награђује понизно ишчекивање,

прошапта ми: „Сад гледај, видећеш дворац патње.“

 

Моје уморне очи усхити боја: лила;

јединствена, кад црно свуд влада. Непрозирна,

остаде посађена патња, веома мирна.

Усхићује огромност јединственог бледила….

Видети више: http://principova.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%98%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%9B/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BD-1877-1909-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0/

 

*

(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ) АМБЛЕМ СИГНАЛИЗМА  –  ЛИКОВНО-ВЕРБАЛНИ МАНИФЕСТ  ЗНАК СИГНАЛА / Миодраг Мркић

Импресије

Стрелице у свим правцима – да збуне вампира, да не зна на раскрсници куд да крене. Кругови… Кормило, волан света – апсолута. Тајни знак, амблем, грб породице сигналиста… Сигнал сигнала многобојни. Све боје света… Медаљон. Заштитни знак. Амблем староиндијског постулата “Све у свему”. Знак динамичног диспаратног јединства – “јединства диспаратних феномена”; принципа који су у великој манифестацији. Круг. Глобалност великог села – Глобалног села, свемира, васељене.  ….

Видети више: http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

 

*

(ЗАВЕТИНЕ) Македонске гајде / Стоилков Илчо

„Арна лоша, ја те волим и нећу да те оставим“, кажем и она почне да ме грли, кад неко чук – чук на врата. Ја се не плашим пошто знам да станује  код неких старих људи. А  то је био мој другар са девојком. Ова моја им каже како смо били по дрва и како смо одлучили да се узнемо. Отишли смо у хотел. Скупили се моји другари. Тамо смо пили до поноћи. Појави се један милиционаер и вели : „АјдÄ д идемо у станицу“, и ја велим : „Добро“.  И некако се договоривши на брзину са овим мојим другарима ја побегнем милиционару испред носа. Одем у стан моје девојке. Дођу и остали и онда мојим камионом пођемо у село код моје мајке. Тамо ми честитају снаја и мајка. Девојка ми после купи ново одело, ципеле, бунду од сто двадесет иљада. Напустио сам је после месец дана……

Видети више: http://zavetine.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

 

*

(Комплекс СПАСОВО) Ристо Василевски :Даривања

 

ЖЕНА

 

Лежала је нага на ужареном песку

удаљена од мноштва гласова

с мора и копна

листала китњасту књигу

 

Тело јој је усијавало сунце

и мрешкало се на светлости

као слап пречисте планинске воде …

видети више: http://kompleksspasovo.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

 

*

(КОГИТО КЛУБ)  NEMO PROPHÉTA IN PATRIA (Pevci sa Bajlon-skvera i moja frka sa njima) / Miroljub Todrović

ZLI VOL­ŠEB­NI­CI NA DE­LU

Na­pa­di na sig­na­li­zam, kao i na sva­ku avan­gard­nu po­ja­vu, ni­su bi­li ni­šta no­vo, ni­šta iz­ne­na­đu­ju­će. Na­pa­dan je još od pr­vog ma­ni­fe­sta, kao pe­snič­ka na­u­ka, pa i pre to­ga kao sci­jen­ti­zam. Na­pa­da­li su ga i oni od ime­na, ko­ji­ma ni­je od­go­va­rao jer je ru­šio nji­ho­vu pred­sta­vu o li­te­ra­tu­ri i umet­no­sti, raz­no­sio u pa­ram­par­čad ono u šta su ve­ro­va­li, i ona ano­nim­na pi­ska­ra­la či­ja su ime­na po­sle tog nji­ho­vog „zve­zda­nog tre­nut­ka” od­bra­ne na­še kul­tu­re od ,,var­var­skog” i „ubi­lač­kog” sig­na­li­zma od­la­zi­la br­zo i ne­po­vrat­no u „pra­ši­nu sta­rih no­vi­na.”

Na­pa­dan je od tra­di­ci­o­na­li­sta, jer je oči­to bio su­prot­sta­vljen tra­di­ci­o­na­li­zmu ne­gi­ra­ju­ći svo­jim de­li­ma, svo­jim ma­ni­fe­sti­ma u ce­li­ni i pot­pu­no vla­da­ju­ći tra­di­ci­o­na­li­stič­ki trend ko­ji se, u srp­skoj kul­tu­ri še­zde­se­tih go­di­na, oform­lju­je u svo­je­vr­sni po­kret1 ari­jer­gar­de i kao tam­ni oblak pre­kri­va či­ta­vu knji­žev­nost pre­te­ći da je, ako ne pot­pu­no ugu­ši, ono bar una­za­di za vi­še de­ce­ni­ja svo­jom ne­in­ven­tiv­no­šću, svo­jom po­klo­nič­kom oda­no­šću is­tro­še­nim mo­de­li­ma2, svo­jim hi­ste­rič­nim ot­po­ri­ma pre­ma sva­koj no­vi­ni, eks­pe­ri­men­tu, is­tra­ži­vač­kom na­po­ru, sa­vla­da­va­nju je­zi­ka dru­ga­či­jim me­to­da­ma i in­stru­men­ti­ma, uvo­đe­nju u po­e­zi­ju raz­li­či­tih, pa i ne­je­zič­kih (u užem smi­slu) ele­me­na­ta, itd…

Videti više: https://sites.google.com/site/usmeruvrtloga/

 

*

(ПИСМО ИЗ КАРАНТИНА) Alarmantno je ćutati  / Eson JASON

 

Na jastuku sam sahranila svoju prošlost.

———————————————

Imala sam dosta momaka

i svi su bili kao ti.

——————————

Ogoljena ogoljenost

najveća je perfidnost.

Kad pomisliš da si lud

znaj da si u pravu….

видети више: http://pismoizkarantina.blogspot.com/2012/08/alarmantno-je-cutati-eson-jason.html

 

*

(РЕХАБИЛИТАЦИЈА) И нови документи потврђују: Краљ Петар II није абдицирао

Пронађена нова документа која потврђују, историчарима добро знану истину, да краљ Петар Други  никада није абдицирао. О околностима у којима се крајем и по свршетку Другог светског рата налазио Краљ Петар Други и цео српски народ у Медија Центру у Београду говорили су новинарима историчари: др Чедомир Антић, проф. др Љубодраг Димић и проф. др Момчило Павловић….

Videti vise:

http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/08/28/%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D1%83%D1%98%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80-i/

 

*

(Симбол ЗАВЕТИНА) ПОВОДОМ „Магарећих година“ / Белатукадруз

 

Има велики број књига које су незаслужено заборављене;

ниједна није незаслужено запамћена.

И то понајвише важи за „Магареће године“, књигу која није

само храна, већ је права посластица. Због тога и започесмо ово наше путовање у свет лектире, све даље и даље*, баш овом заслужено запамћеном књигом. ….

видети више: http://simbolzavetina.blogspot.com/2012/08/blog-post.html

 

*

 

( Канал ФИЛТРА ) ШЕЛОГОВШТИНА или белешке поводом пет песама / Белатукадруз

 

Књига у којој су ове песме штампане, стигла је до нас, игром случаја, са извесним закашњењем овог лета, у време слуђујућих врућина (Винко Шелога: Узводно, Topy, Београд, 2011). Сам аутор у пропратном писму,написао је (шалећи се на свој рачун) да је „маргинална појава, песничка уседелица“, што је извесно „голешко претеривање“, оно на свој начин упућује на нешто друго. Недавно смо аутора представили на „Сазвежђу ЗАВЕТИНА“ избором од неколико песама, без коментара. Њима додајемо и ових пет, уз напомену …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82/%D1%82%D0%B7%D0%B2-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B5/%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B5%D1%82/

 

*

 

(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ ) Istraživač Radovan Kalabić o operacijama Tajne policije

 

Udba je pobila elitu u emigraciji

Dragica Milošević se vraćala kući zorom posle naporne smene u restoranu „Miomirs serbijan klab“ u Čikagu. Priželjkivala je da što pre izuje sandale posle višečasovnog stajanja i planirala da po podne ode po devetogodišnju ćerkicu Ivanku, koja je to veče trebalo da prespava kod drugarice. Ušla je u kuću i samo nekoliko sekundi kasnije Vest nort avenijom odjeknuo je krik, a zatim i neutešni lelek. Na podu su ležala izmasakrirana tela njene ćerke i nevenčanog muža Dragiše Kašikovića ….

Видети више. http://zavetineaneks.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%B8%D0%B7-%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83%D0%B0-%D0%B4-%D1%9B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%9B%D0%B0/istrazivac-radovan-kalabic-o-operacijama-tajne-policije/

*

(ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ) Iz istorije Velike majke / Miodrag Mrkić

Vilndorsfska Venera.Najpoznatija poznata skulptura nagog ženskog tela. Stara 50000 godina. Pronađena 1908. godine, 11 sm. Ostaci crveno obojenog. Prezrela debela žena… Spolni organ snažno modeliran… Kosa…, a lice posve zanemareno…

Personifikacija spolnosti premeštanjem uda i testisa na mesto srca Todorovi}eva “Venera” je bogatija u smislu.

Naša Crvenokosa Boginja iz Vojvodine. Sinteza “fabrike za rađanje” i polnog muškog organa. Ona je žrtvovana mesto žene kao prepolovljene figurine da bi zemlja bolje rađala. Primer vrhunske ekonomičnosti izrade u plastici. Primer simboličke zgusnutosti supstance. Ona je žena slonica i Tvigi, i pravi muški mač čija je prava mo}nost u testisima. Možda je u njoj ideja o hermafroditu; jedinstvu muškog i ženskog principa. Jedinstvo aktivnog i pasivnog. Jedinstvo protivurečnosti. Iskre prve sublimacije Jinga i Janga. Ta jedinstva su i u Todorovićevoj Velikoj majci….

Видети више: http://kn950.wordpress.com/2012/08/29/iz-istorije-velike-majke-miodrag-mrkic/

***

У трагању за погодним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 12
У трагању за погодним местом за подизање музеја под ведрим небом (посвећеним Заветинама), тј. за “Салашом СЕВЕРАЦА” (прототип) . “Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 12

(0047)

*

 

(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) У штампи је јесењи број књижевног часописа „Браничево“ 5-6/2012

Садржај: 

 

Александар Лукић, Дух српске књижевности           5

Р. М. Емерсон, Дух                                                        7

Николај Берђајев, Руска револуција                          10

Василиј Розанов, Бавећи се нумизматиком              16

Милан Кашанин, Српска књижевност у средњем веку    23

Ј. В. Гете, Српске песме                                                40

Васко Попа, Златна јабука                                         42

Јован Дучић, О нашој књижевности, новинарству,

и о улози јавне речи у духовном

изграђивању народа                                                        45

Бранко Лазаревић, Неколико дана из

„Дневника једног никога“                                    47

Из необјављеног дневника                                   52

Живомир Младеновић, Белешка о писцу         57

Данило Киш, Ми певамо у пустињи                70 …..

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/08/30/%D1%83-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8-%D1%98%D0%B5-%D1%98%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%9A%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%98-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3-%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE/

 

*

(ОРЛУШИНА) Из књижевних прилога пристиглих крајем августа 2012.

 

ПОУКЕ / Зоран М. Мандић

На обали Каспијског мора

слушао сам мудрог старца

Хазумураха

– Ако ти неко поклони

тело не значи

да те је купио душом –

Старчево тело одавно је

почело да грца у променама…..

 

ИГОР РЕМС   МОЈ СЛИКАР

 

… Грех густ као тајна етруске тишине

Снажне руке обавијају усред рањивог јутра

Зачету белину жедног ми трбуха У кругове се плету…

 

ШАЈТИНАЦ / NJIMA NE SMETE NIŠTA

( Pesma koju ni jedna novina ,ni casopis nisu smeli da objave! )

 

Vašeg vladarskog drhtanja

Oni su smradni prinčevi…

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/08/30/%D0%B8%D0%B7-%D0%BA%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%98/

 

*

(ЗМИЈА БЕЛА КАО СНЕГ) Simboli su boli u simbiozi / Eson Jaos

Bol se od jutros ulogorio u mojoj glavi.

Pala je noc.

 Bol ni makac.

Kazem da me glava strasno boli.

„Dobro, SAMO  opeglaj mi ovu kosulju – govori –

…… popravi jos malo tu kod kragne…..

E, sad je vec dobro, super „

Mene i dalje ludacki boli glava.

Ubija.

(Iz pisma Esona Jaosa, ovih dana)

Видети више:  http://kn950.wordpress.com/2012/08/30/simboli-su-boli-u-simbiozi-eson-jaos/

 

*

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Нуклеарни ледоломац „Арктик“

Нуклеарни ледоломац „Арктик“ — наставак вишевековне традиције: Руси су први народ који је, још у 15. веку, почео да истражује Северни ледени океан. Фотографија: Јуриј Лушин, РИА „Новости“.

 

Вековима су многи морепловци покушавали да доплове до центра поларне капе планете, својеврсног „врха света“, али њихови покушаји су били неуспешни или су имали трагичан исход. Совјетски инжењери су схватили да је једина погонска сила која брод ледоломац може одвести кроз лед — нуклеарна. Експериментална пловидба новог брода на нуклеарни погон саграђеног 1975. и названог „Арктик“ постала је изводљива захваљујући претходним научним припремама и дугогодишњем проучавању арктичког леденог покривача ….

Видети више: http://m950.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%86-%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA/

*

(ЛИТУРГИЈА) Тајне. Откровење: МАЛА МАГАЗА

(У току је објављивање првог на свету романа-литургије, који је саада доступан за све људе на свету, овде, у Русији, и на свим другим континентима ове планете. То је јединствена прилика да се многи увере због чега је писац Белаткадруз, игнорисан и скриван у Србији, као Пепељуга испод корита!)

У пећинском скровишту нашао сам – ниску дуката који је моја

покојна мајка Дафина донела у мираз, и још у једном земљаном ћупу пуном песка 17 великих и 100 малих дуката, веома стари дрвени крст из манастира Дајша и дрвене печате истог манастира. БЕЛЕШКЕ попа Николаја Јакушева и његове књиге и Архиву. Све је то било поређано на полицама од горуна, које је деда Павле вероватно ручно и у највећој тајности сам направио. То је било, заиста изванредно

скровиште, у коме ме никад не би могла пронаћи Титова и Ранковићева УДБА, ту сам могао да се сакријем од читавог света. Али, човек се од политичке полиције и идеолошких монструма може сакрити и на други начин. Савршеном мимикријом. Узео сам десетак малих дуката, који су

припадала мом покојном деди. …

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/08/31/%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0/

*

(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ) Џиновска артерија Русије

Пре 121 годину у Владивостоку је почела изградња Транссибирске железнице, најдуже пруге на свету. Ова магистрала повезује 2 дела света, 12 области и 87 градова, и дуга је 9288,2 km.

Возови на линији Москва-Владивосток крећу са Јарославске железничке станице у Москви, где су, као и на одредишту, тј. у Владивостоку, постављени специјални километарски стубови са обележеном дужином магистрале: „0 km“ на једном крају и „9298 km“ на другом. ….

       Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/08/31/%D1%9F%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5/

*

( ПРОТИВОТРОВ )  Фондови Руске државне библиотеке

Фондови Руске државне библиотеке („Лењинке“) заузимају читаву једну четврт у Москви. Тамо се данас чувају и дигитализују огромне колекције књига. Најстарије здање комплекса је „Дом Пашкова“, вила са богатом прошлошћу за коју су везане многе легенде….

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/08/31/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B5/

*

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) СРПСКИ РАТНИ ПОМЕНИК: Браничево 1912-1918, II

НАПОМЕНА „Заветина“

Упркос великом труду састављача и истраживача, високој препоруци, ова књига, штампана у, на жалост, симболичном тиражу (500 пр.), готово 100 година доцније од споменутих трагичних догађаја, игнорисана је како од најшире јавности у  Србији, али и од директних потомака оних ратника уписаних у овај Поменик.

Бројке или Статистика је неумољива

Преузето са Википедије: Према попису из 2002. било је 465 становника Мишљеновца, скоро три пута мање него 1910.

Тенденција пада приметна је и у суседним селима : Љешница (536 становника, 1910) , Сена (616) , Мустапић (1721) , Раброво (1966). Према попису из 2002. било је 236 становника Љешнице, 232 становника  села Сена, 740 становника  Мустапића, 1219 становника Раброва.

Закључци су више него суморни. Село Краљевине Србије било је много јаче и важније него данашња села, која су углавном у опадању и одумирању.

29. августа (2012), када смо, више игром случаја, прегледали ову књигу у једном од села Општине Кучево, видели смо и друге трагове опустошења, рецимо: праве прашуме уз обале Пека (Сена, Љешница, Мишљеновац). Седамдесетих година минулог века – ту су биле ливаде, салаши; ливаде покошене, одржаване…воћњаци…

Разговарали смо са осамдесетогодишњацима; али они се слабо сећају имена ратника из овог Поменика. Тек понеког имена!!!

Заборав је погубан. Како да нас поштују наши непријатељи и крвници кад ми сами не поштујемо своје дедове и прадедове? ….

Видети више: http://m950.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%81%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-1912-1918-ii/

 

*

(ХОРИЗОНТ СТВАРАЛАЧКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ) КОЛЕНИКЕ – ВРЕТЕНО? / Александар Лукић

 

Размишљајући о Сајму књига у Београду, бавећи се његовим феноменом, преда ме искрснуше нека нужна питања. Не могу отрпети, а да не кажем како та приредба већ деценијама, до данашњих дана, подсећа на кочију привилегованих весељака, претоварену по нејасним принципима са незаобилазним главним јунацима од Организатора сајма, Издавача, Писаца, Уредника, Трговаца, читалаца, до Славне неименоване публике која међу њима, ваља рећи, има најискренију улогу, дочим без устезања и фолирања на самом улазу у сајам купује јефтино, а потом, без стида лиже ушећерену јабуку. Сви су се нашли на окупу, збијени један уз другог, тешко се овде може распознати ко је ко? Осим лажи.

Видети више: http://zavetinekruna1.wordpress.com/2012/08/31/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80-%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA*

(ПРОСЈАНСКИ ПУТ)  ПЕСНИЧКИ МАНИФЕСТИ

TRACTATUS LOGICO – POETICUS  /  Boško Tomašević

Nećemo govoriti o izvoru. On je suviše očit.

Govorićemo, pak, o tome kuda izvor otiče iz summae Tractatus-a.

(B.T.)

1.  Ne možemo pevati ni jednu pesmu izvan ilu­zije i zablude….

Видети више: http://2003bz.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/

***

ЛеЗ 0007838

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

Салаши Севераца (1)

%d bloggers like this: