Билтен „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ (0062 – 0068)

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 27)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 27)

(0062)

 

*

(ЗЛАТНИ РАСУДЕНАЦ) Prateća  beleška ili jebo nas Parmenid! / Radivoj Šajtinac

Izvesni a u ovim receptivnim pustarama veoma čitan i timaren P.Kueljo izvoleo se olakšati izjavom da je Džojs slab i dosadan pisac.
Izvesni univerzitetski štićenik A.Jerkov, nadrdano elokventan poručio svima živima koji još pišu oko njega da mu se sklanjaju ispred  očiju.
Lepa histerija mentalnog diskontinuiteta.Mediji balave, poslužitelji uriniraju od sreće,poblikum jedva sastavlja kraj s krajem od haosa …

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/10/02/prateca-beleska-ili-jebo-nas-parmenid-radivoj-sajtinac/

*

(МАЈСТОР НАД МАЈСТОРИМА) NEOBIČAN  ŽIVOT / Radivoj Šajtinac

 

A za kraj trebalo ostaviti ovaj početak

Ne učiniti istu grešku

Nijemoglanamakovozrno

Ogromna  kap rose,

Obrušila se slika, čak je u padu

Krenuo onaj ledeni miris kojim se ravnoteža

Oprašta od ishoda i prihvaćen bih …

Видети више: http://trgovcisvetloscu.wordpress.com/2012/10/02/neobican-zivot-radivoj-sajtinac/

 

*

(РЕНЕАНСА) KRATKA RASPRAVA O MERI ZA MIŠLJENJE UDESA PEVANJA / Boško Tomašević

 

… Izgublje¬nom zavičaju, a ne mišljenju, pripada zapravo „prva reč bitka”. Stoga se, govoreći o mestu bitnog pesništva unutar ontologijske razlike, može reći da ono uščuvava rani trag razlike bitka (spram bića) koji se u njemu nije „izgubio u jednoj nevidljivosti bez povratka”, već, naprotiv, rani trag je u njemu zaštićen, pričuvan, pro-gledan, zaustavljen. Tome, dakako, deluje u bîti svojoj sâm učinak pisanja. Ali nikako samo on. Naprotiv. Reč je o „pričuvanom upisu”, kome se jedino pesništvo kao takvo ukazuje u svojoj bitnoj autentičnoj funkciji. Bit¬no pesništvo, jedino ono, tematizuje razliku bitka spram bića (ontologijsku razliku) ne zaboravljajući je …

Видети више: http://principova.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD/kratka-rasprava-o-meri-za-misljenje-udesa-pevanja-bosko-tomasevic/

*

(Виртуелни Музеј ЗАВЕТИНА)  БОЖЈА ВИЗУРА – поклон књига песама Мирослава Тодоровића и „Заветина“

Врли Имењаче, за-почињем октобар овим јавом и поздравом. Божју визуру у ПДФ дарујем, преко Заветина, онима који још  прате поезију и тако хране и одржавају душу. / Мирослав из Трешњевице

Леонид Трефолев (1839 – 1905)

ОПАНЦИ*

 

Песниче мој, не мисли, дичан,

 да песништва си  владар прави.

Важнији је од тебе чича

што опанке од лике прави.

 

Плетете оба, али дело

једно на друго вам не личи.

Перо ти није разумело

све чим се младеж данас дичи.

 

Без душе – стих је напор страћен.

Сва твоја „дела“ сни заводе.

А опанци су чврсти: браће

милиони у њима ходе.

 

Изговоре не тражи лепе!

У пећ ће „дела“ да ти оду…

А опанци кроз руске степе

бољитак носе нашем роду.

 

Без трага неста сав твој дрхтај,

римован, залуд горд и сјајан…

А опанак свој траг оцрта,

траг прозаичан, али трајан.

__________

* Шаљем и ову песму-опомену руског песника свима нама, ради подсећања.

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/in-the-news/bozjavizura-poklonknigazamesecoktobar

https://sites.google.com/site/zavetinevirtuelnimuzej/

*

(ЗАПИС VIII)БЕЛЕГ ИСТОРИЈЕ /  Драгољуб Стојадиновић

Милисав Миленковић, у литератури је све био: и песник и критичар и драмски писац. Само још да напише роман, па да буде на свим књижевним обалама. Свуда по мало, али свуда постојано и трајно. И тако око три и по деценија. Можда и нешто више, можда нешто мање, али ту негде. И што је најважније – све ту траје, све још увек живи, само полако стасава постајући оно сартровско „Зрело доба“, али на наш посебан, драматични балкански начин.

На почетку тог Сартровог „Зрелог доба“, кад сам га већ поменуо, главни јунак Матје једне вечери иде уз неке старе степенице, које шкрипе под његовим новим ципелама. Он полако изува ципеле, осматра степенице и размишља како ће идући пут, да понесе неку бочицу са средством за подмазивање и спречити тај изазовни звук …

Видети више:  http://velikazavetina.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

*

(МАГИЈА МОЈИХ ПОСЕДА) ПОСВЕЋЕЊЕ / Миодраг Мркић  (Тумачења „ПЕСАМА ИЗ РОМАНА“)

„…Кад се уметност изроди а машта пориче, рат завлада народима.
Духовни рат : Израел ослобођен из Египта, то је уметност ослобођена природе и опонашања.
Песник, сликар, музичар, градитељ : мушкарац и жена, који нису једно од њих, нису ни хришћани.
Морате оставити очеве и матере, куће и имања, ако стоје на путу уметности.
Молитва је проучавање уметности….“
Када сам напунио двадесет и четврту годину, није то било скоро, инстиктивно сам осећао да се пост – како рече Блејк – тиче уметности. Био сам песник пре 24. године, и потрудио сам се да то останем и после – верујем, до данашњег дана. Међу мојим пријатељима у младости је било и песника, музичара, сликара, ћифта и издајника. Блиски су ми били они који беху окренути духовном миру, сабирању, слављењу, не спољњим обредима и Антихристу. И моји тзв. најбољи пријатељи, временом су почели опадати, као увело лишће у јесен. Зашто? Почели су да губе, са успесима кјоје су постизали, вечно тело, тј. машту, тј. самог Бога, самог Христа, чији смо ми удови.Али ја то нисам могао одмах тако јасно схватити, као што сада пишем. Схватио сам с годинама, можда понајвише читајући Блејковог ЛАОКООНТА. Неки су међу њима схватали значај Божанског Тела, сликали га или опевали; огледа се у неким њиховим делима ( у оним делима која су стремила Вечности, и у којима је све визија). Не жалим за љубавима и пријатељствима које су ветрови година однели ко зна где…..

Видети више: http://s1957.wordpress.com/2012/10/02/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%9B%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3-%D0%BC%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%9B/

*

(Канал ЗАВЕТИНЕ) ПЕСМА О СМРТИ: Омаж Анрију Мишоу. Српске планине, Радан. – Мала црквица на Ивањском гробљу, 24. јун 2012.

Видети више: http://youtu.be/eNbHAhe80HM

Влах БЕЛАТУКАДРУЗ  / документарни филм „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ“ : ФИЛМСКА ПОЕЗИЈА

Видети више: http://youtu.be/-lWraD9bl-k

*

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Молитвена реч  Светога Саве / Јован Пејчић

Свој по­че­так срп­ска мо­ли­тва има у Све­том Са­ви, и сву ви­си­ну, сву ле­по­ту до­сти­же она већ са Све­тим Са­вом. Што је та­да и што је са та­квом сна­гом кре­ну­то, до да­на­шњег се до­ба ни­је пре­ки­ну­ло.

Mо­ли­тве­на књи­жев­ност се­же, да­кле, у сам искон срп­ске пи­сме­но­сти.

Као у жи­ти­ји­ма и ле­то­пи­си­ма, по­хва­ла­ма и за­пи­си­ма,хро­ни­ка­ма и ро­до­сло­ви­ма, слу­жба­ма и ка­но­ни­ма, та­ко се и у мо­ли­тва­ма са­чу­ва­ла ду­хов­на, све­ште­на, вла­дар­ска, мо­рал­на исто­ри­ја срп­ског на­ро­да, и у њој, кроз њу, њо­ме – жи­вот, де­ло и дух Све­то­га Са­ве, „пр­вог ар­хи­е­пи­ско­па и на­став­ни­ка и учи­те­ља и с Бо­гом про­све­ти­те­ља сво­јег ота­ча­ства“, нај­ве­ћег срп­ског про­по­вед­ни­ка ми­ра и љу­ба­ви ме­ђу љу­ди­ма и на­ро­ди­ма…

Видети више: http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%87-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5-%D1%98%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D0%B5%D1%98%D1%87/

 

*

(ЛИТУРГИЈА) РУСКИ ФОНД ДИЈАМАНАТА

(наставак 17. романа „Литургија“)

… …Ја сам ове БЕЛЕШКЕ, мили моји и далеки, хтео да почнем када су Црвеноармејци стигли у Босиљковац 1944. године, у јесен, и кад су отишли, али озбиљније писање одложио сам за нека друга времена и само сам узгред понешто прибележио. Снове. Кошмаре. Понекада ми се чинило да ћу да умрем не видевши вас, не загрливши вас. Али зашто да умрем? (В. Розанов: „Стварно, како једном речју изразити, скупити у једну тачку? Ми умиремо због једног јединог и основног разлога: непоштовања себе. Ми се, заправо, самоубијамо. Не „гони нас толико сунашце“, колико ми сами себе прогањамо. „Одлази ђаволе“.
… НИХИЛИЗАМ је кренуо из Русије и, ево, стигао је и у Србију. Русија је тако вратила Европи отров који јој је у своје време послао папа, прави вођа комунизма.)
Кад будем умро, мили моји, волео бих да ми писар Павле Мишљеновић, или неко други од ових српских сељака, ако се сети, стави на груди ове речи Розанова, да их истргне из ове Бележнице и стави их испод моје кошуље до срца……..

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/10/02/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B4%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0/

***

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 28)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 28)

(0063)

*

(СРЖ) Десети, јубиларни међународни фестивал хумора и сатире Сатира фест 2012.

 

Десети, јубиларни међународни фестивал хумора и сатире Сатира фест 2012. биће одржан у организацији Београдског афористичарског круга у петак, 12. октобра у Београду. Овогодишњи Сатира фест одржава се под слоганом „220 година српског афоризма“, и посвећен је годишњици од објављивања прве српске књиге афоризама – „Малог буквара за велику децу“, аутора Михаила Максимовића, која је штампана у Бечу 1792. године. О значају овог дела за српску књижевност биће прочитан рад теоретичара сатире Витомира Теофиловића …

Видети више: http://fabrikamaslacaka.blogspot.com/2012/10/2012.html

 

*

(REHABILITACIJA)   ROYAL INSIGNIA.Resume

 

… Good bye here, in  Paris ( or in  Fraibourg, Wienna, or London) or  anuwhere in  the world! Though  without  a  crown a  King of  the Art of  future, a poet Miroslav Lukich could have said  if he  had  not suffered  the most evil  illness – vanitu – of  the greatest  Serbian earlier  poets, to his readers  all  over  the world, above all his  good  will  of his  human  phulosophies. We choose  from his  endless poetic  wood of  his veru fruitful poet opus – ROYAL INSIGNIA, because  he is  the only  one who was in  all  hell’s  circles of  XX century : his  book is  incorruptable report, persuasive, about unknown, other Serbia strengled  disappeared in  fires of  history, the one which rises from ashes. And because this book  is a  feast where all  the hearts open , at which  the best  wines is  offered . He is the writer who belongs to the most rare race from the time immemorial, Dichter, as Borhes would  sau with  the best meaning of the world. Through  these poet a spirit of the climate  which  created  him  speaks, that ‘s to say  the spirit of the best  and the most tupical in  the part of the world . It  seems  as if prophecies and a voice of  shaman speak trhrough  him . But to this poet Christ helped  the most  giving his sole nobilitu and  freedom. This poetry  anouncens  and confirms  alman and  altime, it is  for all man kind and altimes. This poet  was not supported  bu  the governament  publishers either  from  Tito’s, or from Slobodan Miloshevich’s  time. For  them, we know  that , this poet  does not  exists! It is  necessaru that  this be knowvn  in the world.

ROYAL INSIGNIA  was written  bu  one of the most eminent  Serbian  poets, one of those who can do with  the time and the world, past and future, religion and hope. A brave man wrote  it, whose courage is  permeated  with fatigue  and  great  longing. Against  the poet and his book  nothing will  rise up : any  kind  of uesterday, anu  kind of  tomorrow;  because XX centure has  disappeared in  ruins. However Lukich  and his book  flourished  under these ruins. This poet met  ROYAL INSIGNIA so  theu could  be  a  new generation to  each  other .  Everuthing  in this book is about  Serbia, known and  unknown , anciend  and contemporaru, about its sole and its pain , about its faith and  about light is touched. This book  was  not written  bu  a poet –  mutant, such in  Serbia are  very many  but  bu  someone  who is at the and of a millenium, the last autumn of  that millenium, saw many  drops stringed on the rope for the laundry in  front of a  Belgrade shanty. And  in  these autumn raindrops he recognized  a lot of  tears  of  his people… I  believe  LukichÄs litearu  gloru  will begin with  this  book, which is  being published  now  at the time  when there have  been  alreadu  published, his seven  books from his  voluminous  opus THE ART  OF MAHOGANY;  these are  extraordinary shamanistic, prophetic poems, and theu  represent  the whole Lukich’s poetry and  the  stronges  marks of  this poet :  brilliance  and the power of his  intellect, sensibility, consisatnce, nobility, and thruthfulness. A mother  of  perfection gave  birth  to these poems , a  great loneliness,  and they  are turned to millions  of  soles desirious the real  freedom  and return of  all  things  to their natural places. This poet will , from this moment , start to  gain  enormous , immense army of  his invisible allies,  readers, on the Balkans and also in the world.

Miroslav Lukich is not the poet sinked  in politics; he is the poet who , beside other, anounces the epoc which  is destroued. Maube, considering everuthing  else…..

Videti više: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/2012/10/03/royal-insignia-resume/

 

*

 

( ЗАПИС  LII)AKTIVNOSTI UDRUŽENJA PISACA SEDMICA ZA VREME SAJMA KNJIGA U FRANKFURTU

 

05.oktobar 19h  Promocija romana „Zakon srca“ Slavice Mastikose, književnice iz Beograda

Adresa: Biblioteka KUD-a  „ORO“  Heddernheimer Landstr. 151, Frankfurt/M

 

06. oktobar 19h  Promocija knjige pesama „Na nebu trag“ Ljubiše Stankovića-Tiše, pesnika i muzičara  iz Kronberga. U nastavku programa sledi izložba slika i bogat muzički program sa   domaćim specijalitetima. Ulaznica 5€

Adresa: Bürgerhaus Gutleut Rottweiler Str. 32, 60327 Frankfurt am Main

 

10. oktobar 16h  Svečano otvaranje štanda UP „Sedmica“ na Frankfurtskom sajmu knjiga

 

11. oktobar 19h  Autorsko-književno veče Milice Jeftimijević-Lilić, književnice iz Beograda….

Adresa: Cafe Liebfrauenberg, Liebfrauenberg 24, 60313 Frankfurt/M

Videti više: http://odavde.blogspot.com/2012/10/ivnosti-udruzenja-pisaca-sedmica-za.html

 

*

( ЗАПИС I ) PARE,PARE.PIZDARIJE / Eson Jaos

 

…Jednom davno u zao čas po sve nas

drkadžije neke sklopile plan

Na govnenom papiru ispisaćemo brojke,

ovim ćemo celom svetu mi jebati sojke.

Pa te parama zamajavaju,

na kvarno te izigravaju.

Parama se, bre, oni s tobom ismejavaju.

Znaju oni da ništa  ne vrede

al bez njih ti eto na grbaču bede.

Ništa ne vrede al zato s njima možeš svašta.

Jeftino  kupiti možeš fabriku

pa da ti posle ne bude žao kad je upropastiš.

Ako nemaš vremena za svoje dete

kupi mu brdo igračaka i uvali

da  se s njima sam zamlaćuje.

Što bi se ti bakćao sa rodjenim detetom.

A roditelje svoje s vremena na vreme

pošalji u neku banju

šteta da im ne produžiš život ionako su usamljeni

i željni da te vide.

Kad ti se povraća na venčanu ženu

tutni joj samo govnenih papira

da   ne dolazi kući dok ne svrši s njima.

Ali gledaj da ne svrši sto duže.

Onda ćes imati više vremena za ljubavnicu …

Videti više: http://simbolzavetina.blogspot.com/2012/10/pareparepizdarije-eson-jaos.html

 

*

(ЗАПИС XXIII  ) TREN / Zoran M. MANDIĆ

 

Mom Duletu

 

Zajedno smo odrastali

Često sanjam njegovu usamljenost

Nekada ga dozivam u snovima

Pišem mu pisma

Čekam da se javi

Kada sklopim oči njegovo lice je

Odmah ispod kapaka

Belje od belog

Ušuškanije od zvuka zalutalog u

Vremenu odrastanja

Kada sam samo naizgled bio mali

U velikom prostoru

Ispred zida iza koga je nestao

Učio me je kako da gledam

Видети више: http://mladisuzovci.blogspot.com/2012/10/tren-zoran-m-mandic.html

 

*

(Канал ФИЛТРА ОПАЛО ЛИШЋЕ) Oskar Davičo -Poverenje u reč / Sanda Ristić-Stojanović

 

U SUSRET NOVEMBARSKOM OMAŽU OSKARU DAVIČU– 2012 – koji organizuje  SKD- Francuska 7 .    Povodom 100 godina od rođenja pesnika  i 20 godina od smrti pesnika. –  1909-2009

Kod Oskara Daviča nema nepoetskih i poetskih reči.Svedoci smo da se kod nas u akademskim književnim krugovima često forsiraju kao veliki pesnici oni koji se koriste redukcijom reči i izraza. A bogatstvo reči i zamah koji pesnik ima se gotovo smatraju manjkavošću. Davičo se ne plaši reči i ne piše sa predumišljajem da osigura za sebe odobravanje “ kritike „….

Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/ad-circulandum/oskar-davico-poverenje-u-rec-sanda-ristic-stojanovic/

 

*

(Канал ФИЛТРА) СВЕТСКИ СТУБ __ у сусрет десетогодишњици смрти Србољуба Митића   Белатукадруз (алиас М. Лукић)

 

… Због чега стишки песник Митић „опрост“ иште од горског песника Његоша, аутора спева Луча микрокозма? Да ли због „начина“ на који је састављена , створена његова „поема“? И да ли су СТИЛИТИ поема, или (метафизички) спев, написан у оном извандредном зрелом замаху у коме су написана два претходна ванредна и недовољно протумачена спева :Луча микрокозма и Дивно чудо М.Павловића? Између првих и последњих строфа, по много чему изузетног и јединственог Митићевог спева СТИЛИТИ , стоји читав један свет, обележен трагичним осећањем живота. Стоји ступ, столп, стуб. Спев је могао понети наслов СТУБ, или СТУП, који представља један од основних стубова небеског симболизма, ВЕРТИКАЛУ СВЕТА, СВЕТСКИ СТУБ, axis mundi , universalis columna. Издавач, изменивши наслов рукописа не би оштетио аутора; напротив, пошао би за  унутрашњим налогом аутора. Писан последњих година живота, овај спев представља уједно и Митићев песнички тестамент,  завештање. Па ипак, и под насловом под којим је објављен, Митићев спев не губи нешто много …

Видети више: http://tajna2012.wordpress.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%83-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%83/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B1/

 

*

(ЗАПИС XIX )ОПОРОСТ ЈАВЕ И АПОТЕЗА СНОВИЂЕЊА / Златија Радовановић

 

… Из целог Стига сакупио се свет, јер вашар је, и благдан је – Велика Госпојина. Различити су поводи, да се толико људи стисло на једно место. Неки су ту због провода. Други ради трговине или неког посла. Трећи, траже лек за своје безазлене или опаке бољке.

Изненада, не зна се од куда, појави се претећи рој стршљенова. И наста паника, пометња и вриска. Стрка на све четири стране света. Стршљенови „У очи улећу / за врат…./ Запаљени свраб / Под кожом буја“ / Беже људи и животиње. Песник открива узрок овој најезди. Неки људи „Запис посекоше и стабло запалише“. Због тог чина немилосрдно „куне врачара Кадивка“. У 10. песми приказана је тамна страна српског бића: „Што отров нам у крв и лозу улисте / Да будемо зли…/ И да се мрзимо мрзимо мрзимо“/.

Затим шикнуше, обелодањени, мали и велики греси. Неки Бога зазивају, неки се басмама бране: „Помешане клетве и запевка“ (15. и 16. песма). „А народ и стршљенови / Сукобљени и подељени као бритвом / Од погибије се бране / Невидљивим штитом“ / (18. песма). Песник размишља о злу. Зна он, да је зло од вајкада. Баш као у Легенди о: часној Заови и опакој Снахи „кучки Павловици“…

Видети више: http://intervjuzavetine.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

 

*

 

(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ) Revolucija koja teće i bela kuga / Miodrag Mrkić

(…)

 (Izvor: Iz jednog dužeg rukopisa Miodraga Mrkića napisanog povodom romana „Maestro Per Pjetro“ Aleksandra Lukića, KRVAVE LJUPKOSTI “MILOSRDNOG ANĐELA“ – Ogled o romanu Maestro Per Pjetro Aleksandra Lukića)  – TANATOS SA MASKOM EROSA – POETSKA KULA “MILOSRDNOG ANĐELA“ (Ogled o romanu Maestro Per Pjetro Aleksandra Lukića)

“ Revolucija koja teće“ od Trockog, pa i naši samoupravni ideolozi bave se “permanentnom revolucijom“. Naravno te revolucije teku u restauraciju, tranziciju, krvoproliće. Upućeni čitaoci znaju da su restauracije zakonita stvar.

No, ova “ revolucija koja teče“ kod nas prati bela kuga:

Šef specijalne službe Partije Pitona, vaspitan u poletnom duhu permanentne revolucije, pedantan i strog policajac u civilu, osoba je od koga zazire i staro i mlado u Drami. Ali svako selo i grad, pa i Drama ima intrigante i pripovedače. Žene su u to zanimanje najupućenije. Pojedine se zaklinju da je Servantesa stigla božja kazna dočim nije osigurao potomstvo.

Propali Pisac Maestro, je kao neki ispovednik i upravnice, i pripravnice, i upravnika groblja, i Servantesa agenta. Svima je kao neki ispovednik. …

Видети више: http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/10/revolucija-koja-tece-i-bela-kuga.html

*

(ЛИТУРГИЈА)  Гвоздена завеса или La divina comedia

La divina cmedia
Са звекетом, шкрипом и клопарањем спушта се над Руску Историју гвоздена завеса.
– Представа је завршена.
– Време је да се облаче капути и да се враћамо кући.
Осврнули смо се.
Али, ни капута, ни кућа више није било, записао је Василиј Розанов сасвим тачно.
Розанов је изванредно видео, имао је изванредни дар запажања! Знао је шта се то страшно догодило и зашто је Руско Царство – буквално – пало!
„Буквално – каже Розанов – оно је пало једног радног дана.
Трајала је нека „среда“, не разликујући се од других. Није то била ни и угасио свећу. Није било довољно робе, и поред дућанчића су се направили редови. Да, постојала је опозиција. Да, цар се узјогунио.
Али, кад је у Русији било нечег довољно без Јеврејиновог рада и рада Немца?…“
Бољшевици су погубили зверски царску породицу. Јер Лењин и бољшевици су били „храбри“ – знали су, разбојници, да неће имати ко да им суди, и да ће судије бити одсутне или поједене.
Револуционари су посебан монструозни сој, вампири, вукодлаци, крвопије, а не живи људи. Нихилизам руски је пронашао своју бољшевичку формулу, преврат су започели опчињени собом. Ако су се нихилисти икад опили ичим, то је била њихова револуција. Револуција им је омогућила потпуно испуњење жеља. „Ако је икад жедан утолио жеђ и гладан се заситио – било је то у револуцији“. И у Русији, и овде у Србији одиграло се нешто слично – тај прелазак у социјализам. Био је то прелазак у потпуни атеизам: „одиграо се код
сељака, код војника тако лако, као да су отишли у купатило и полили се свежом водом“.
(………………

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/10/04/%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-la-divina-comedia/

***

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 29)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 29)

(0064)

*

(Канал ФИЛТРА – ОПАЛО ЛИШЋЕ) ( Периодика, прелиставање – покренута нова страница; рубрика)  Одломак о Дису / Слободан Ракитић

 Има код мене дана који трају и недељама, када се на мене спусти ћутање; једно непокретно ћутање. Њега нико не види, иако ја идем у друштво и обављам своје послове, или свој нерад, ја њега носим као један терет, који се сам пење и сам скида, као једног госта, који ми је све узео, тако да ја никога не познајем и никога немам. Једино чега сам свестан, што осаћам, то је, да то ћутање моја страдања прикупља у једно велико, живо страдање, и да мој крст расте до моје снаге. И све се тада претвара у мучење, и осећај о спољњем свету залази. Мене не буди сунце ни хладно пролеће, ни тако што. Него онако, неки случај, нека тајна — онај исти случај, она иста тајна, која ми је донела ћутање.

Дис

Поезија Владислава Петковића Диса истовремено завршава једно песничко раз-добље и започиње ново. Ако су се Ракић, Дучић и Пандуровић, сваки на свој начин, потпуно удаљили од романтичарског концепта певања, Дис успоставља нове релације према романтизму, а његова поезија се јавља као нека врста синтезе романтичког песништва и песништва српске модерне. Нека својства симболизма вуку своје корене из романтичарске епохе и у том смислу Дисова поезија и Дисов симболизам имају извесне зачетке у романтичком песништву. С друге стране, Дисов оимболизам изграђен је на искуству песништва Ракића, Дучића и, нарочито, Пандуровића. Занимљиво је да је Пандуровић, нешто млађи од Диса, извршио известан утицај на њега, као што се уосталом и код Пандуровића могу наћи трагови Дисовог утицаја.

За Дисово осећање света и живота чини нам се веома карактеристичан стих ,,Једва чекам време да и мени сване“. …

Видети више: http://antologijaol.wordpress.com/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5/

 

*

(ЗЕЛЕНИ ДУЋАН Антикварница) РАСПРОДАЈА ЧАСОПИСА,ЗБОРНИКА,НОВИНА (0003)  /  УНУС  МУНДУС 40/2011 / Из карантина / Мирослав Лукић

УМЕТНОСТ ДИЈАГНОЗЕ И УМЕТНОСТ ЛЕЧЕЊА

Као што у медицини постоји уметност дијагнозе и уметност лечења, тако и у уметности, посебно у поезији и књижевности, постоји уметност дијагнозе и уметност лечења, Једно се зове култ ружног, друго култ лепог…

Прави критичари нису јалови пресудитељи, торжествени брбљивци.Делотворни критичар је уметник који стиже други, да би утаманио, или прихватио, да би превазишао, проширио, или срушио и покопао један облик…

Езра Паунд: Како да читамо

Три пуне године пре рођења Винавера, Нушић пише у пожаревачком затвору (1888) речи, којих се мало ко сетио сто година доцније – 1988. године. Иако су биле пророчке – лепа и тачна антиципација.

Биле су ми на памети те речи, док сам радио и на првом, и на другом, и на трећем издању антологије српске поезије 20. века НМ.

У другој половини 20. века, победом богоборачког покрета, оснивају се много тзв. књижевни ћепенци, које је већ прегазило време, када је почела да се оцртава прва верзија антологије српске поезије НМ (1998). Њен састављач је препознавао – паланачко осећање света, парохијално, конфесионално, секташко, уображено, непреображено, осветничко, христоборско, наметачко – волујско, једном речи. Дисхармонични стваралачки развој. Избегавање продубљивања духовног искуства…Релативно, привидно. Нихилистичко, анархистичко, редукционистичко…

Видети више: https://sites.google.com/site/zavetine2012/antikvarnica/rasprodajacasopisazbornikanovina0003

 

*

(РЕНЕСАНСА) GOSPODAR IZLIŠNE  NEMAŠTINE / Radivoj Šajtinac

 

I nije samo skaz

Ni znak, ni okov

Neizbežne poruke

Ponekad  nije ni suđeni govor

Ni pitomi ključ

Ne, ne piše pesnik da bi bio u pravu

Jer ni vidljive ni nevidljive

Linije nisu samo postojeće

Niti  je samo jedan pravac

Već su neizbežne podrške lutanja…

Видети више: http://principova.wordpress.com/%D0%B3-%D0%B2%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B8/gospodar-izlisne-nemastine-radivoj-sajtinac/

*

(ОРЛУШИНА) УНАОКОЛО ЈЕ БРУЈАЛО ПРОЛЕЋЕ / Мирослав Тодоровић

ИЗ  транзистора који држах на буковом трупчићу

Док секао сам на клади дрва
Прхну гавран вест – невест
(Радио Београд, 25. април 2005. у 13 h.)
Умро Чедомир Мирковић од можданог удара
Тишина у мени мукла све намах прекри
Учини ми се у трену да  све занеме
A унаоколо је брујало пролеће
Цветни струјали мириси

Умро Чедомир Мирковић од можданог удара
Туга ме у трену сколи неверица  чуђење
А славуји су  певали Косови звиждукали
Као да се ништа изван поја њиховог не догађа
Вести су ово само људске
Природа живи своје приче …..

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/10/05/%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%98%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%9B%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2/

 

*

(ОБЕШЕНЕ НОВИНЕ)  ПРЕДГОВОР „Краљевским инсигнијама“

 

КРАЉЕВСКЕ ИНСИГНИЈЕ – каква је то књига? Такве књиге су ретке. Такву књигу није написао ниједан други српски песник друге половине ХХ века. То је  књига дубоке љубави према животу и Свеживоту, човеку и Свечовеку, времену и Свевремену, скоро – дело вере….

Ова књига није само једна од историја једног песниковог лудила, она изражава тотално бунило Балкана; чини нам се да она поседује све могуће пејсаже пакла, да долази из алхемије речи….

     Видети више: http://zavetineaneks.wordpress.com/2012/10/06/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BC%D0%B0/

 

*

(Библиотека ПРЕТЕК I)Српска авангарда и национална наука о књижевности. Модернизам : авангарда : експресионизам / Јован Пејчић

Са ста­но­ви­шта исто­ри­је срп­ске аван­гард­не књи­жев­но­сти, два­де­се­те го­ди­не ја­вља­ју се као сре­ди­шње и нај­зре­ли­је до­ба. Не, ме­ђу­тим, це­ла та де­це­ни­ја; „хе­рој­ске го­ди­не ’мла­дих‘“тек ако ис­пу­ња­ва­ју ње­ну пр­ву по­ло­ви­ну, ка­да умет­нич­ки и кри­тич­ки ра­ди­ка­ли­зам ка­рак­те­ри­сти­чан за пр­ве по­рат­не го­ди­не, с јед­не, и хо­мо­ге­ност аван­гард­но­га по­кре­та, с дру­ге стра­не, на­гло по­чи­њу да се рас­та­чу и гу­бе. У том је сми­слу Ал­ма­нах Бран­ка Ра­ди­че­ви­ћа (1924) послед­ње све­до­чан­ство за­јед­нич­ког ра­да мла­дих…

Видети више: https://sites.google.com/site/bibliotekaalas/jovan-pejcic/srpskaavangardainacionalnanaukaoknizevnosti

*

(ЗАПИС  LII) ДИЈАЛОГ СА СВОЈИМ ВРЕМЕНОМ / Милутин Лујо Данојлић

 

Најновија поетска књига Милисава Миленковића (1939) „Више светлости“ је, без обзира, што је раздељена мотивски на шест циклуса, тематски и донекле и формално, троделно компонована. Прва четири циклуса: „Кад млидијах“, „Гоничи“, „Бојим се“ и „Сновиђења“ носе печат личне и колективне патње лирских јунака, са честим историјским, а повремено и књижевним реминисценцијама. У петом циклусу „Прекор“, песнички субјект у дијалогу са својим временом долази до сазнања да је неповратно изгубљена могућност да живот добије неки други правац и смисао …

Видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

 

*

(МИТАРЕЊЕ ЧУДОВИШТА)     MANIFEST NOVOG ALEKSANDRINIZMA / Boško Tomašević

 Aleksandrijska poezija započinje ponavljanjem a završava razlikom.

 1. 2.
  Niče ponavlja Dionisa. Niče ponavlja Heraklita. Niče ponavlja Raspetoga.
  3.
  Mi moramo napraviti rez između prošlosti i sada­šnjosti poezije. Pristati u jednu luku. Citirati uz aleksandrijske dokove.
  4.
  Aleksandrijska poezija je kulturogena poezija. Ona potiče iz intermedijalnih, metacitatnih i autocitatnih rezonancija.
  5.
  Aleksandrijska poezija pripada sintaktici megakulture, sintaktici civilizacije. Ona je intertekstna i transtekstna po prirodi same stvari.
  6.
  Megapozicija aleksandrijske poezije je orijenta­cija na ponavljanje tuđih tekstova. Ovo ponavljanje je, dakako, stvaralačko. Na kraju stoji autorska razli­ka.
  7.
  Zapadnoevropski književni tekst započinje orficima i Hesiodom. Ponavljanje matrice toga megateksta zbiva se kao dijalog.
  8.
  Aleksandrijski pesnik je okrenut baštini. On je, takođe, i sam stvaralac. Pralógos dominira ovom relacijom.
  9.
  Aleksandrijsko pesničko štivo je univerzalno šti­vo Književnosti. Njen pralógos je reč spremna na sve moguće relacije. Ta reč čuva od prve reci bitka sva ime­na poezije.
  10.
  Aleksandrijski pesnik pripada svim vremenima i svim narodima. Njegov prvi zadatak je njegova odbra­na od nacije.
  11.
  Tamni prethodnik (precurseur sombre) ipak se mora prevazići. E, da bi se bilo tamni prethodnik. Po­navljanje s transcendentalnom razlikom.
  12.
  Nulti stupanj pisma zamisliv je samo kao Vavilonska biblioteka. Nulti stupanj pisma znači nastavljanje pisanja i ponovno pisanje …

Видети више: http://pomocdotwordpressdotcom.wordpress.com/about/manifest-novog-aleksandrinizma-bosko-tomasevic/

 

*

(ЛИТУРГИЈА)  Василиј Розанов  ДОМОСТРОЈ

(19. наставак романа „ЛИТУРГИЈА“)

„Ето, кад умрем, он ће ми заклопити очи“, мени „и мајци својој

“ – каже отац приликом рођења свог првенца-дечка. То и јесте
„Домострој“, чија се велика идеја, зачуђујуће, ниједном није појавила у
руској књижевности 19., 20. века, али она је постојала у Москви, и ту
идеју је дао поп Силвестар, пријатељ Грозног – пријатељ и наставник.
Велики, дивни наставник …

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/10/06/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%98-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%98/

***

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 30)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 30)

(0065)

*

(ВЕЛИКО ВРАЋАЊЕ) Claude Debussy Recital / Regensburg / Jelena Bodražić

Umetnica Jelena Bodražić je doživela tri bisa. Izvela je 21 kompoziciju u gotovo punoj sali.

Jelena Bodražić kaže:  – Publika je bila divna, predivna, atmosfera kakvu dugo nisam dozivela i evo sada dobijam pisma i vec je posledjeno da isti program ide za Minhen….

Видети више: http://kamenipecatneolita.wordpress.com/jelena-bodrazic/claude-debussy-recital-regensburg-jelena-bodrozic/

*

(ИЗРАВНАЊА) АМАНЕТ АМАТЕР / Радивој Шајтинац

Ne lovorov

Već peršunov list,malo
Makar ko prstohvat i malo korena pride
To da se  potopi u buduću supu
Nadu u gutljaj, veru  u zalogaj
Taj bokor i tu ikebanicu
Nedostupnu a jestivu,

Ostrugati i iz sna bezmesnu pokrivku
Onu iz koje vetri dnevno malaksanje
I naći drugim okom rupu ili pukotinu
Kroz koje se inače viri Onamo…

Видети више: http://poglediiskosa.wordpress.com/%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%9A%D0%B0/amanet-amater-radivoj-sajtinac/

 

 

*

(Канал ЗАВЕТИНЕ YouTube) НИСКА СТРЕЈА, ВИСОК ЂУВЕГИЈА

Ових дана је документарни Канал ЗАВЕТИНЕ YouTube достигао посету од 10.077 прегледа!! Посета из тренутка у тренутак расте!Проверите – зашто?!

Разговор са песником БЕЛАТУКАДРУЗОМ

Крајем августа 2012. изашла је из штампе у издању пожаревачке „Едиције БРАНИЧЕВО“ нова књига песника БЕЛАТУКАДРУЗА  „Мoara parasita“ („Пуста воденица“). Тим поводом је Иван ШИШМАН, аутор једне од првих библиографских књига о богатом опусу Белатукадруза, замолио аутора  да каже нешто о  најновијијој књизи и можда прочита једну песму по свом избору…

7. septembar  2012       Videti više: http://www.youtube.com/watch?v=5TgwYJ5vR-8&list=UUiS2FdwHA3QmwCSBxD2NSsg&index=1&feature=plcp

 

http://www.youtube.com/zavetine?feature=mhee

*

(ЗАПИС LII)КОНКУРС ЗА КЊИЖЕВНУ НАГРАДУ „МИЛОВАН ВИДАКОВИЋ”

– за најбољу необјављену кратку причу на српском језику –

 

Право учешћа на конкурсу имају аутори који стварају на српском језику, без обзира на држављанство и место становања. Један аутор може послати највише једну причу, дужине до 30 редова …

Видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html

 

*

(БЕЗДАНА УМЕТНОСТ)  О „Кукавичлуку“ Александра Лукића у културном додатку „Вечерњих новости“

Голуб писмоноша

ТИ СИ ТАЈ

Мислио сам да ћу полудети током деведесетих година ХХ века.

Бејах на корак од санаторијума, трагајући

за смислом живота, и истином.

Стварност тако ужасна лепила се о мој живот

силовита беше њена ударна каписла.

Свака шуша претила ми је чини се по задатку,

или сам им личио на шимпанзу.

 

Неки војници са шапкама и петокраком ушрафљеној на њој

натакнутим на главама, враћајући се са фронта, псују.

Наоружани до зуба, у парку репетирали су машинке

и уперили цеви оружја у мене,

оптужујући ме за издајника….

видети више:

http://bezdanaumetnost.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

*

(ОРЛУШИНА) ( Moj način) DAVANJE RAZVEDRAVANJE / Eson Jaos

Bejah tmurna citavog tog dana

dok se, nenadano, nije pojavio On.
Nada mnom se nadvio turoban i siv
gorostasni taj nebeski div
i nadmasio me
jer natmuren bese a ja tmurna tek …

Видети више: http://krmikovac.wordpress.com/2012/10/08/moj-nacin-davanje-razvedravanje-eson-jaos/

*

( ЗАПИС XXXI)DVE PESME / SVETOZAR N.POPOVIĆ

Đavolje kolo

 

Kao nekad na dan sveti bagremovo cveće cveta

A u bezdan ko u ponor uvriješe sve vrleti

Prljavijem tokom teče protok nade u beznadje

Sahraniše bez istine sva rađanja u livade

 

Prazne prostor od gomila što ih neko nagomila

Nagomila kam do kama u Rudinu navrh Plata…

Videti više: http://carskirez.blogspot.com/2012/10/dve-pesme-svetozar-npopovic.html

*

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) Уз  Писмо подршке „Службеном гласнику“

TANJUG je 5.  октобра публиковао следеће: БЕОГРАД – Више од 150 јавних личности, академика, књижевника, научника, културних радника и интелектуалаца потписало је писмо подршке издавачкој кући “Служени гласник”, којој, како је наведено, прети “непромишљено растурање”. Једна од најзначајнијих издавачких кућа у Србији, “Службени гласник”, са својим руководством, и само својим средствима и својом енергијом, успео …

Видети више: http://m950.wordpress.com/

*

(ИЗРАВНАЊА) Иверје, есејистичког гневног ума / Миодраг Мркић

(….) Наравно, говорити о неком апокалиптичном
делу, о објави, а не поменути откровење из Новог
завета и Нострадамусова пророчанства било би
неумесно.За наше прилике треба поменути и
Тарабиће, чија већ митска пророчанства имају своју
употребу и у нашем политикантском животу и са
својом „истинитошћу“ и са својом популистичком
употребом.
Пет стотина година је прошло од рођења
Нострадамуса. „Предвидео је…“ „Трећи светски
рат.“ Нострадамус је и у свету медија. Нас тренутно
занима апокалиптична визија као уметност:
„Видећете рано и касно како се велика промена
збива /страхоте крајње и освете: /те ако месец
анђео његов буде видео, /небо ће се приближити
нагибима.“
Упоређивањем ове апокалиптичне визије,
слике песничке, са сликама из Откровења и
Лукићевим сликама, видимо и велики домет
Лукићевих слика ….

Видети више: http://poglediiskosa.wordpress.com/

*

(ЛИТУРГИЈА)  Коментар уз два краћа текста В. Розанова

(19. наставак романа-литургије „Литургија“)

…. ЗАСПАО сам касно – читајући једну руску причу „Спор између живота и смрти“ :
„…….А она, Смрт, пришавши к њему, посече му ноге косом, и узе срп и ухвати га за врат, и узе малу секиру и поче да му одсеца ноге, а затим и руке. И другим оруђима је касапила све делове мога тела, једнима – једне, а другима – друге моје удове, и укочише ми се жиле, и ишчупала ми је двадесет мојих ноката. И више не могу да говорим, умртвило се цело моје тело, никако нисам могао да се покренем од страха пред свим оруђима којима ме је касапила. Затим је узела секиру и одсекла ми главу. Затим је нешто налила у чашу – не знам шта је то и не разумем, и дала ми је да пијем против моје воље. (…)
Истргла ми је душу, а она брзо излете из мене, из мога тела, као птица из замке. И истога часа дивни младићи узеше моју душу на руке, и држали су је, а ја се осврнух уназад и, као неко ко је свукао своју одећу па, пошто ју је одбацио, стоји и посматра је – видех своје тело како лежи бездушно и непокретно…“), – и пробудих се раније него обично, пре изласка сунца. Сањао сам оно што сам читао, допуњено неким другим стварима, призорима и лицима која су се увукла незнано којим путем и одакле. Сањао сам да сам умро; неку ћуприју налик ћуприји на Пеку у Нересници; учитељски пар Раичковића; неки велики сабор (налик на вашар); поворке народа. Сањао сам далеки завичајни Урал, Одесу, Константинопољ, моју рођаку из Београда, неки огромни пожар који је лизао брдо на коме је босиљковачка црква. Пожар је захватио Крстоношни храст, шибље, орахе, грмове купина, Старо Гробље, ја сам гасио, покушавао да зауставим огњене језике и дозивао
у помоћ, али нико се од Босиљковчана није одазивао. Гасио сам велики огањ дуго и дуго, више нисам бројио дане и године, и нисам осећао умор, зачудо. Онда се све смрачило и угледао сам мердевине муња и ја сам почео да се уз њих пењем, и то је потрајало. Бризнуо је пљусак, трештали су громови, а неки глас из таме је говорио: „Пожар ће се сам од себе угасити, прво овде, па тамо – и показа према Истоку – кад падне звезда Пелен и загорча трећину вода. А то ће бити у време кад људи буду умирали од болести без лека. И јавиће се један старац, старешина манастирски, којему ће Бог дати моћ да исцељује неизлечиве, Речју Божјом. У малом планинском манастиру Витовница. ..И ко жели да изађе из јазбина свога живота, нека тамо иде.. . Тај старац ће моћи да одрешује чворове у које је завезан живот крађом, похлепом, узимањем, лењошћу и самовољом, стихијом…“
Нисам разумео сан ….

Видети  више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/10/08/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D1%83%D0%B7-%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%9B%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2/

***

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 31)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 31)

(0066)

*

(AKADEMIJA ALHEMIJE) KA PLANETARNOJ POEZIJI / Boško Tomašević

Kosmopolitska književnost ima, već s kraja dvadesetog veka, i svoje pisce i svoje čitaoce. Borhes, Nabokov, Bukovski, Vladimir Kaminer, Kortasar … Lokalni prostori književnosti slabe. Duge senke Getea, Malarmea, Valerija i Eliota  padaju na tolike tekstove koji artikulišu književnu sintaksu postmodernog doba. Proizvodnja «transkulturalnih narativa», ta neopisiva živost o kojoj piše Džozef Konrad u romanu Srce tame, «materijalnost percepcije koja je na pravi način premoćna» i razumljiva na svim meridijanima, «transnacionalno slabljenje» i «decentriranje» nacionalnih književnih parkova pletu jedan «globalni tekst», jedan tekst Globa, koji je atopičan (a-topos), bezmestan i, istovremeno je pogodan za sva mesta na Globu, uzdižući se do «nereprezentabilne totalnosti» i komplementarnosti koje pretstavljaju mimesis otvorenoga, jednoga i celoga u strukturi «bezdanog preklapanja». Ovako bi se otprilike mogla definisati Književnost koju piše planetarni Pisac za planetarnog Čoveka…

Videti više: http://akademijaalhemije.wordpress.com/2012/10/09/ka-planetarnoj-poeziji-bosko-tomasevic/

*

( ЗАПИС LVII) Otvoreno pismo Bošku Tomaševiću  / Radivoj Šajtinac

I pisanje protiv života kao i život protiv isanja,hramovi,voćnjaci, kasarne,smrznute ledine i prozirna mora, bivše more u sudbini ljudi i  predela,kovači, oficiri, Hefest kao kosmogonijski  zanatlija, Heraklit, Aristotel,Parmenid, Trakl, Heldrelin, Celan, Crnjanski, Niče,Huserl, Hajdeger, Prust, mi bi dodali  Berhard i Bruno  Šulc -sve spojeno sponama opreznog nepoverenja da bi se desila priča koja traje u večnom prisustvu,  samobnovljiva i bez čitanja, kao dokaz da je pisanje  Biće.I sve tako, do ovog vremena, do sebe kao naslednika,do pročitanih knjiga, univerziteta, biblioteka, katedri i ljudskih predela,Morao sam putovati,otresti se sofozma života i preći na pisanje.Bar dok mnome vlada snaga zablude.Ovo  je  delo misionarskog boravka poezije u prozi koje zaslužuje  i posvećenog čitaoca…

Videti više: http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.com/2012/10/otvoreno-pismo-bosku-tomasevicu-radivoj.html

*

(ПРОТИВОТРОВ) ДРУГАЧИЈИ ПОГЛЕД / Ранко Павловић

(Миодраг Мркић: Огледи о поезији Мирослава Тодоровића, „Свен“, Ниш, 2011)

Писци који живе подаље од књижевних метропола често остају изван фокуса књижевне критике, па је зато свако настојање да се цјеловитије освијетли њихово дјело вриједно пажње. У том смислу, недавно објављени Огледи о поезији Мирослава Тодоровића Миодрага Мркића спадају у оне књиге које заслужују похвалу, али које неријетко, због инертности и равнодушности иначе неконзистентне критике, остају незапажене, као и аутори којима се баве. Ваља се надати да исту судбину неће доживјети и ова исцрпна анализа, која својим обимом (нешто више од 320 страница) готово досеже пјесничко дјело које цјеловито освјетљава. Узгред, за Мркића је карактеристична свеобухватност књижевне анализе. Да би дошао до уоpштеног он детаљнмо анализира сваки стих, сваку пјесму, сваку књигу, пажњу задржава на свакој пјесничкој слици, симболу, рефлексији, при чему тежи да компаративном методом, врло утемељеним аргументима, смјести књижевно дјело у контекст књижевности којој припада, не либећи се притом да укаже шта би све требало „одстранити“ и шта је прецијењено да би се мјеста нашло за запостављено и потцијењено …

Видети више: http://zavetine.wordpress.com/2012/10/09/%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B4-%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B/

*

(ЗАПИС XI) ЗАПИС ПОСЛЕ / Мирослав Тодоровић

 

ПРОЦЕНИТЕЉ ПОЕЗИЈЕ

За В.

ОГЛАШЕН и важан проценитељ поезије

Вага речи песничке слике мери

Видљиво и невидљиво чује оно што

Само реч у песми зна непојмљиво

 

Анализира сецира скенира

Рукописе здушно препоручује

И овде је математика поезије прецизна

Више пара оцена је вреднија

 

Од њега зависе награде
Он је важан проценитељ поезије

Он је тај који се за тајне песништва пита

И није важно што поезију више нико не чита …

 

Видети више: http://edicijazavetine.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

 

*

(ЛИТУРГИЈА) Из »Земље Недођије“

(Уводни део Романа у  стиховима)______
ЗАПИС О ВРЕМЕНИМА И РОКОВИМА

Свети врач иде од храста до храста
док не стиже до Старог Гробља.
Срете га прерушен просјак и рече му:
– Куда си кренуо, свети врачу?
– Обилазим потесе и сеоске атаре
опустеле земље, гоним град, скакавце и гусенице,
лупеже и вештице, уроке, болести, смрт,
квар, штету, штитим од уједа паса, змија и вампира,
од напада зверова, од рђавих снова,
злих демона и духова.
Одавно сам кренуо, пре двадесет векова
још док се утврђивало ново рачунање времена,
прошао сам разне крајеве и нагледао се свега,
ала овде сам се најдуже задржао…

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/10/09/%D0%B8%D0%B7-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%99%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B5/

*

(ЗАПИС XII) ЈАД / Милисав Миленковић

Киша. Као да не пада, али неосетно топи земљу, лишће, пожутелу траву. Топи, натапа и гуњац дечака, што га оно оштро и грубо сукно гребе по врату. Осећа како му се са капе слива танак млаз хладне воде и клизи му низ леђа. Крагна гуњца, иако подигнута, се онако крута одваја од њега и пропушта тај млазић да му клизне чак испод кошуље и сиђе дубоко.

Сав најежен, дечак се стресе, потрчи. Хтео би да се загреје да са себе отера ту неподношљиву влагу…

Видети више: http://velikamagaza.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

***

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 32)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 32)

(0067)

*

(ВАСЕЉЕНСКЕ НОВИНЕ) МИТСКИ ЕЛЕМЕНТИ У ЛИКУ КАРАЂОРЂА / Драган Јацановић

 

Живот и дело вожда Карађорђа, грандиозне историјске фигуре у Србији 19. века, проткани су читавим низом митских елемената, на које досадашњи истраживачи нису обраћали довољно пажње.
Први такав елемент је везан за његово рођење. По народној легенди, коју је у „Сербијанки“ забележио Сима Милутиновић Сарајлија, каже се да се на звезданом небу Србије у тренутку када је рођен Карађорђе, појавила се некаква чудна светлост.
„Исто вече кад ће с породити
Серб од Серпке, те Белоне праве,
…………………………………………………….
Прем је призрак још кроз таму био,
При свем том јој синула је свјетлост,
Пред очима, у окружју дома,
До неколик трајала ј минута,
Чак у кући примјетна је била.“
( Сима Милутиновић Сарајлија, „Сербијанка“Београд 1993, 23 песма, Рођење и неке черте Вождова нарава, прво издање 1826. г)
Још је прецизнији вождов секретар Јанићије Ђурић који каже: „Кад се Карађорђе родио у Вишевцу, исту ноћ случио се један Турчин на конаку и после вечере заснувши Турчин, чујући плач детета, збуњен и уплашен неким страшним сновиденијем… тергнувши се, поскочи и истерчи напоље од страха и види од југа ка северу велико једно на небу осветљење као дугу.“ Он даље наводи да Турчин благосиља мајку:“Вала, млада, мени све нешто казује: твој син биће велики јунак и велики човек. вала, млада, твој син мора бити велики човек и са многим народом заповедати. Збогом остани, чувај добро сина и памти добро шта сам ти казао…..

Видети више: http://m950.wordpress.com/%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D1%83-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%BE%D1%80%D1%92%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3/

 

*

(СЕБИЧНИ МУЗЕЈ)  Уз „Себични музеј“ : Додатак часописној верзији Антологије „Себични музеј“ (штампане у пожаревачком часопису „Браничево“, 2012)
Ш

Radivoj ŠAJTINAC
ZAKON O PREKIDAČU

Ne, tako se više ništa ne  gasi,
ni svetlo, ni vatra, ni automobil
ni volja, ni strast, ni preplašeni vilin konjic
ni  posle  promašenog penala
navijačko srce
svet se menja,
divlja i divlja neizvesni napredak
te stvari višu nisu na dohvat ruke
niti su oko tebe, niti u visini očiju
niti na ustaljenim mestima gde dosad behu
čak i  kad sve je konačno jasno
kad je  sunčano ili kad je oblačno
kad se budi, kad zaspiva,
tiho-glasno, toplo –hladno
nije to tako prosto kako nam se dosad činilo
otkud je to za tebe,
tako mamurnog, prozeblog, nezasićenog,
bolesnog i još mrzovoljnog
baš ti ćeš ko hromi baletan, s tanjirom punim
barenih pilećih  ostataka …

      Видети више: http://belatukadruz.wordpress.com/%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA/

 *

(Златни Расуденац) Поезија у служби Милошевићеве пропаганде / Б. Михајловић  (препоручен чланак)

….U „Kulturnom dodatku Politike“ radio je u to vreme Velimir Kazimir Ćurguz, sadašnji direktor Ebert medijske dokumentacije. On se priseća tog perioda i kriterijuma koji su primenjivani u odabiru poezije.

„To je bila rubrika u kojoj se težilo da neko nastupa sa snažnom nacionalnom rečju, da se objavi pesma koja će posle da se citira i u političkim govorima, koja će ući u političku frazeologiju, poput metafore Matije Bećkovića o prokletom, vezanom kamenju koje ne može da se baci na prokletnika..itd, ili sintagme o događanju naroda Milovana Vitezovića. To je bila u priličnoj meri upotreba poezije i pokušaj da se obnovi neka vrsta moderne rodoljubive poezije što, kao što znamo, nije baš urodilo plodom. Predrasude, stereotipi i mitovi koji su tada uspostavljeni i čija su izvorišta bila i u poeziji, i danas se koriste. Bilo bi, takođe, jako zanimljivo pogledati filmove, vizuelnu umetnost, posebno fotografiju tog vremena, koje su teme, koje poruke bile upućivane široj javnosti, jer tako se formira nešto što je mnogo dublje i značajnije od dnevnopolitičkih poruka koje mnogo brže prolaze“, kaže Velimir Kazimir Ćurguz.

Видети више: http://zlatnirasudenac.wordpress.com/2012/10/16/poezija-u-sluzbi-miloseviceve-propagande-branka-bihajlovic/

 *

(ПИСМА)  Голубовић – Батуран (преписка)

Господине Голубовићу, Поставили смо Ваш позив за прикупљање података о добровољцима 1912-1918. на сајт нашег часописа ”Људи говоре”: www.ljudigovore.com Фотографију нисмо могли отворити. Ваш позив смо послали на 700 адреса наших претплатника и сарадника у свету. У нашем часопису постоје две…

Видети више: http://70653dotcom.wordpress.com/2012/10/17/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0/

*

(ZAPIS XL) NEOBELEŽEN PUT / Eson Jaos

 

Postoji Covek i Put

on kojim se hoda i onaj koji hoda

poklizavi

izrovani

krivudavi

krivonogi covek hoda

trci

kleca

zastajkuje

na kraju covek zavrsi svoj put …

videti više:

http://zavetineabovo.blogspot.com/2012/10/neobelezen-put-eson-jaos.html

*

(ЗАПИС XXIX )КЛИЦА У НЕРВУ ПЈЕСМЕ / Ранко Павловић

(Паун Петронијевић: Истргнут клас, приредио Милијан Деспотовић, „Свитак“, Пожега; УКС – Подружница за Златиборски округ, Ужице, 2009)

 

Стихом Клицом ниче из нежног нерва у пјесми Моја песма свака Паун Петронијевић (1936 – 1962), пјесник свим својим бићем и сваким својим дамаром, који кроз своју поезију, једнако као и кроз сјећања, живи свој други живот, дао је можда свјесно или из подсвијести, што за поезију није битно, најбољи и најсигурнији кључ за улазак у свијетле лавиринте његовог поетског ткања, ако је било какав кључ за то потребан и ако је уопште тумачење потребно његовим пјесмама које, сабране на једном мјесту, укоричене у Сабрана дела, односно у збирку Истргнут клас, чине једну и јединствену химну љепоти, љубави и тако жуђеном животу…

Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

*

(КаналЗАВЕТИНЕ:YouToube) ЈошједанобилазакпланинеРадан

Стршљенови, Ћумурана, Радан; 14. октобар 2012., „Заветине“, 2012. Немонтиран материјал

Видети више: http://youtu.be/SoMECkAcyo0

*

(Канал ЗАВЕТИНЕ:YouToube)  ДРАГИ ДЕО.

Село Драги Део. Западни Радан. 14. октобар 2012.

Двориште звано ТРИ УДОВИЦЕ. За време Другог светског рата, у овом су дворишту (др Небојше Раденковића) три јетрве остале удовице у једном дану. Прва је имала једно дете.Друга два, трећа три. Бугарски окупатори су ухапсили, у знак одмазде, како кажу Драгоселци, 63 Драгоселчана и – о томе би требало, најмање што може да се уради, да се начини документарни филм. „Заветине“ подстичу да се то уради. Овај део света је једна тужна, друга Србија, заборављен крај…

Видети више: http://youtu.be/T2Zof6Byy7k

 

*

(Magazin FANIKA) Učenik Požarevačke gimnazije 1958.-1962. : poetska sećanja posle pedeset godina / Ratomir Marković

CIP – Kaталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије,Београд

821.163.41-94

MAPKOВИЋ, Ратомир, 1943-

Učenik Požarevačke gimnazije 1958.-1962. : poetska sećanja posle pedeset godina / Ratomir Marković-Marko. – Rakova Bara : R. Marković, 2012 (Kučevo : Spectar). – 128 str. : fotogr. ; 21 cm

Tiraž 200.

ISBN 978-86-912711-2-1

COBISS.SR-ID 193389580

Videti više: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/17/ucenik-pozarevacke-gimnazije-1958-1962-poetska-secanja-posle-pedeset-godina-ratomir-markovic/

*

(ЛИТУРГИЈА)  Мађије

Одломак из романа „Литургија“, наставк 21.

ЗАПИС О ГУБИТКУ СЕНКИ

И ГАЖЕЊУ СЕНКИ

1
Ко изгуби своју сен,
као луд тумара по свету без сена,
као и сен без њега.
Све је више оних који су изгубили
своју сенку, или им је згажена.
Осуђени су да нестану.
Сви који су изгубили своју сен,
иду трагом вукова,
играју на Игриштима,
раскршћима, жене се Ноћничинама.
Ноћничине,
што сте очи искривиле,
што сте зубе нацериле,
што сте косурине умрсиле?…

Видети више: http://rukopisnaknjiga.wordpress.com/2012/10/17/%D0%BC%D0%B0%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B5/

***

У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом - посвећенoм Заветинама - тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 33)
У трагању за погoдним местом за подизање музеја под ведрим небом – посвећенoм Заветинама – тј. у трагању за прототипом “Салаша СЕВЕРАЦА“ (“Архив у оснивању сазвежђа Заветине”, сл. 33)

(0068)

 

*

У сусрет међународном Београдском  57. Сајму књига: 21.10.2012 – 28.10.2012

Представљање домаћих и страних књига, куповина и продаја ауторских права, тематски разговори и изложбе. Осим издавача, на сајму су присутни  књижари и дистрибутери, библиотекари и многи писци на својим промоцијама књига.

Почасни гост 2012. године: Мађарска.

*

 

(РЕНЕСАНСА) Srebrni car i problem karaktera ostava metalnih predmeta kasnog bronzanog i ranog gvozdenog doba u Podunavlju / Dragan Jacanović

 …Deo severoistočne Srbije, ograničen Dunavom, Velikom Moravom i Homoljskim planinama, predstavlja jednu pravu vetrometinu naroda, gde je svoje tragove u materijalnoj i duhovnoj kulturi ostavljao svako na svoj način. Nedovoljna arheološka istraživanja prerimske prošlosti ovog kraja, njenog trajanja kroz period rimske dominacije i nerasvetljen problem južnoslovenske kulture u ovom delu Podunavlja, rezultirali su mnoge nejasnoće o duhovnoj i materijalnoj kulturi mnogih naroda, od prvih tragova čoveka početkom VI milenijuma do današnjih dana. Brojni običaji, verovanja i legende, sačuvane i danas kod srpskog i vlaškog stanovništva Homolja, Stiga, Zvižda i Braničeva sadrže elemente čije korene treba tražiti u veoma davnoj prošlosti. Neki elementi materijalne i duhovne kulture antike i praistorije sačuvani su i danas u pojedinim oblicima kod stanovništva ovog kraja. Ovaj rad predstavlja pokušaj u determinisanju pojedinih arheoloških celina i njihovo povezivanje sa narodnim verovanjima i legendama, sa ciljem da se pokuša rekonstrukcija dela religiozne koncepcije bronzanog doba u Podunavlju. Analizirajući ekonomiku, ostatke materijalne i duhovne kulture praistorije i antike i oblike duhovnog stvaralaštva kod današnjeg stanovništva, pokušali smo rekonstruisati nastanak, trajnje i postepeni pad bogova i božanstava na ovim prostorima od bronzanog doba do danas …

Видети више: http://principova.wordpress.com/%D0%B1-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD/srebrni-car-i-problem-karaktera-ostava-metalnih-predmeta-kasnog-bronzanog-i-ranog-gvozdenog-doba-u-podunavlju-dragan-jacanovic/

*

(ЗАВЕТИНЕ) TRI PESME / SANDA RISTIĆ-STOJANOVIĆ

 

… Kamikaza neba se sunovrati
u ptice naše, nebesa.
Reči noći uzleteše isto
kao reči dan, avioni.
Kamikaze noći postaše kao
piloti našeg crnog, osioni…

Видети више: https://znakprepoznavanja.wordpress.com/2012/10/17/tri-pesme-sanda-ristic-stojanovic/

*

(СЕВЕРЦИ) ВИ НИСТЕ ОД ОВОГА СВЕТА / Ђорђе Николић, књижевно вече

ЧЕТВРТАК

18. октобар 2012.

ЗАДУЖБИНА ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

МАЛА САЛА

19:30

Видети више: http://severci.blogspot.com/2012/10/blog-post.html ,

*

(Бифе „БРИОНИ“)  НЕУНИШТИВ СИНДРОМ ПРОКЛЕТЕ АВЛИЈЕ / Ранко Павловић

 

(Анђелко Анушић: Прозор отворен на висибабу и кукурек, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2010)

Само један детаљ – нека историјска чињеница, назнака из народног предања, стих неке пјесме – довољан је Анђелу Анушићу да заснује и разграна причу, њену радњу и мисао, у различитим географским и временским правцима и да при томе постигне широку асоцијативност која читаоца напросто тјера да пожури према њеном крају, али и да се враћа неким пасажима, нарочито честим импресивним и само њему својственим описима, слојевитим пјесничким сликама и живим језичким „бојама“ којима осликава ликове и описује догађаје. То на најбољи начинм потврђује његов најновији, недавно објављени роман помало необичног али зато сликовитог наслова Прозор отворен на висибабу и кукурек, којим угледни издавач, Завод за уџбенике и наставна средства у Источном Сарајеву, потврђује да се враћа савременој белетристици —    Видети више: http://zavetinebr1.wordpress.com/2012/10/18/%D0%BD%D0%B5%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5-%D1%80%D0%B0/

*

(Магазин ФАНИКА) Kњижевни првенaц ПОТРАГА ЗА СВЕТЛОСНИМ БИЋИМА / Драгана Ђапић

 

Након дужег времена на сцени савремене српске поезије појавила се књига која, попут бајке, сажима у себи причу о ткалцима светлости и њиховом јамству љубави на земљи. Реч је о књижевном првенцу ПОТРАГА ЗА СВЕТЛОСНИМ БИЋИМА Драгане Ђапић, познате песникиње, новинарке и управнице Дома културе у селу Станишић крај Сомбора … (препорука З.М. Мандића)

Видети више: http://tamnivilajet.wordpress.com/2012/10/18/k%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BDa%D1%86-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC/

*

(ЗАПИС 52. ) ČIJA RUKA / Eson Jaos

premestam

dogadjaje

jedan

po

jedan

natenane

u proslost

u uspomene prevodim

da ih tako sacuvam

da ih konzerviram

pa kakve ih ostavim

da ih takve nadjem

Ali avaj

cim je covek  zatvorio vrata

okrenuo ledja

neka sila mocna

neka ruka  …

видети више: http://odavde.blogspot.com/2012/10/cija-ruka-eson-jaos.html

*

(ЗАПИС 62) „ПРОВАЛА ОБЛАКА“ и „ИСТИМ РУКОПИСОМ“/ промоција књига Милисава Миленковића

…. Миломир Краговић: Када сам био сасвим млади песник и када сам почињао ту своју новинарску каријеру заиста сам био убеђен да сваком својом песмом, да сваким њеним коментаром мењам свет, а да ти некакви велики творци читају те моје песме и те моје новинске текстове и да гледају на то као на некакав глас разума и некакав глас могуће памети. Овде у присуству младих дама које су на почетку своје каријере морам да кажем да у својој педесетој години сам схватио да глас песника, а глас новинара не слушају, не гледају и не памте велики творци наших судбина. То је прва невесела истина на крају овог и на почетку новога века …

Видети више: http://muzejnemogucegratara.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

 

*

(ПРЕВРЕДНОВАЊЕ ) СЕНКЕ ТИШИНЕ*  На Вратима Звижда / Миодраг Мркић

…..Противници причесљенија, беатификације, посвећења у “проклете”

песнике. “Плурализам мишљења” – много жеља, хтења.

“У нас” постоје списатељи два удружења. Из оба повикаше у хору

несугласја. Власт, досије, сарадници полиције – лажни сарадници неба. Све је

ту што за “умност” треба. Ту је “За” и “Против”; и измећу “За” и “Против”.

И преко туче хоће Вечности, Празнини, Тишини да се препоруче. И једни и

други вични списатељској званичној туги. Национално бићевити и бичевити.

“Забринути за усуд народа”. Прилагођени духа – душе пролетери сврстани по

шићара мери. (Мало)грађански интелектуалци од режима дозирани

бунтовници, дисиденти; бардови и борци за демократске слободе, борци за

народ. Одговорни уредници, директори , управници, чланови… Научно

стручно по мери народног усуда продају своја себична наклапања. Заставу

крваво прљаву ПРИЛАГО\АВАЊА дубокоумног; и увек – “помого нам

Бог!” Као некад самоуправно несврстани; добро знани дани… “То мајка више

не рађа”… Удворице многооблично лице.

Урлају: Да се зна, да се чује, да се не посвети! Да се не беатификује

у “уклете” песнике… Није научно стручно угледан, познат и признат бард

наше књижевности… светског угледа… кандидат за Нобелову награду…

видети више: http://prevrednovanje.blogspot.com/2012/10/blog-post.html

*

(СРПСКА ФАБРИКА ИЛУЗИЈА)  Посвета (другом издању „Краљевских инсигнија“) и друго / Белатукадруз

Покушај отрежњења

…. Кад неком пријатељи заврше као патуљци,
нека свој развој, величину , раст
чува и подноси као Запис (храст) .

Пуста је кућа,
тамо где су биле све наше наде,
ласте се гнезде већ годинама,
а потомци далеко одатле
купују јефтино помрчину
и продају је још – јефтиније.

Говорим опет о заборављеним
трговцима светлости,
како би ме чуо макар онај занесењак
што тражи свога бога
на теренском возилу.

И он ће умрети, пре сусрета
са трговцима светлости ? ….

Видети више: http://sazvezdjezavetina.wordpress.com/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%87-%D1%81%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%92%D0%B0/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%99%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD%D1%81/

*

ЛеЗ 0007848

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришете користећи свој WordPress.com налог. Одјави се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришете користећи свој Facebook налог. Одјави се /  Промени )

Повезивање са %s

Салаши Севераца (1)

%d bloggers like this: