Билтен „Сазвежђа ЗАВЕТИНЕ (00305)

(Петак, 5. децембар 2014. – Салаш СЕВЕРАЦА)

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014

*

(ZAVETINE Insajder) ПОЛИТИКА ЈЕ К.

Последњи коментари на чланак: Путин: Одустајемо од „Јужног тока“ Dragan-Pik-lon Todorovic | 02/12/2014 15:06 Postovana Politiko, Ponovo se vracam sa komentarom jer sam se u medjuvremenu intezivno informisao na istoku i zapadu.Odnosno kod Murte i Kurte.Prvo sto sam primetio da su se obe strane usancile u svoje pozicije.To jest Brisel hoce monopol nad gasovodom a Moskva hoce da […]
Видети више: http://2003bz.wordpress.com/2014/12/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%98%D0%B5-%D0%BA/

*

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Каменови самци)
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Каменови самци)

(Едиција ЗАВЕТИНЕ,8) НАЦИОНАЛНЕ ПЕНЗИЈЕ?

Јавна расправа о изменама и допунама Закона о култури Србије, донетог 2009. године почела је 25. новембра у Српском народном позоришту у Новом Саду, дан касније је одржана у Народном позоришту у Нишу, а сутра је заказана и у Београду, у 11 часова у Народној библиотеци Србије. Непосредно пред медијско оглашавање расправе, министар културе и информисања Иван Тасовац, упитан о националним пензијама, најавио је као могућност „напуштање тог модела као крајње анахроног” или „евентуално увођење неке националне награде са ограниченим, једнократним износом”. Министар је, такође, констатовао да су неке од додељених националних пензија национална срамота.
Видети више: http://tzvkulturnidodatak.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

*

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014. Опет то исто, али нешто друкчије...
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014. Опет то исто, али нешто друкчије…

(АМБЛЕМ) ДАНИ НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА

ДАНИ НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА
Лесковачки културни центар
Камерна сала

ПРОГРАМ
Петак, 12. децембар 2014.
1900 – Свечано отварање ДАНА НИКОЛАЈА ТИМЧЕНКА

Говори Јован Пејчић – председник ЗАДУЖБИНЕ

1930 – Промоција
Николај Тимченко
ПСИХОЛОГИЈА КЊИЖЕВНЕ ЛОГОРОЛОГИЈЕ
(прир. Драгана Бедов) …..
Видети више: https://galerijazavetina.wordpress.com/2014/12/03/%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/

*

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Мирине хризантеме)
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Мирине хризантеме)

(Едиција ЗАВЕТИНЕ, Запис 32) НАГРАДА ЗАДУЖБИНЕ „НИКОЛАЈ ТИМЧЕНКО“ НЕ¬БОЈ¬ШИ ВА¬СО¬ВИЋУ

Образложење

Жи¬ри За¬ду¬жби¬не „Ни¬ко¬лај Тим¬чен¬ко“, ко¬ји је ра¬дио у са¬ста¬ву: Јо¬ван Пеј¬чић, пред¬сед¬ник За¬ду¬жби¬не „Ни¬ко¬лај Тим¬чен¬ко“ – члан, Го¬ран Мак¬си¬мо¬вић, про¬фе¬сор Фи¬ло¬зоф¬ског фа¬кул¬те¬та у Ни¬шу – члан, и Ми¬ли¬вој Не¬нин, про¬фе¬сор Фи¬ло¬зоф¬ског фа¬кул¬те¬та у Но¬вом Са¬ду – пред¬сед¬ник жи¬ри¬ја, јед¬но¬гла¬сно је од¬лу¬чио да до¬бит¬ник На¬гра¬де „Ни¬ко¬лај Тим¬чен¬ко“ за 2014. го¬ди¬ну бу¬де

НЕ¬БОЈ¬ША ВА¬СО¬ВИЋ
есе¬јист, пе¬сник, књи¬жев¬ни кри¬ти¬чар и историчар

за књи¬гу из¬у¬зет¬не аналитичко-по¬ле¬мич¬ке сна¬ге Зар опет о Ки¬шу?,
ко¬ју је 2013. го¬ди¬не об¬ја¬ви¬ла из¬да¬вач¬ка ку¬ћа „Кон¬рас“ из Бе¬о¬гра¬да
Видети више: http://knjizevnenagradezavetina.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

*

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014

(Едиција ЗАВЕТИНЕ) ПЕСНИЦИ РОЂЕНИ 1950.

Војислав Деспотов, Јоан Флора, Сузан Фелдман, Здравко Крстановић, Мирослав Лукић, Зоран М. Мандић, Братислав Р. Милановић

Војислав Деспотов
БОЛНИЦА ЗА САМЦА
У дугим болничким ноћима,
док кроз прозор светлуцају
стерилизоване звезде,
смишљам аутобиографију,
штампам је у кокаинском повезу
и
јављам преко морфијумског звучника.
Чист је и бео папир
моје легенде:
пуна је болница за самца.
Видети више: https://akademijaalhemije.wordpress.com/2014/12/03/%D0%B2%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B1%D0%BE%D0%BB/

*
(ЗАПИС 35) БРАНИМ САМО СВОЈУ ТРОЈУ / Мирослав Димитријевић

ГЛАВОНОСЦИ

Ко ће да ме заустави
Док о својој радим глави

Кад сам себи главу сечем
Певам место да лелечем

Тад ме горске виле чују:
Вином биљем ме лекују

И тако пред сваку борбу
Стављам главу ја у торбу

Падне л` ова са рамена
Из торбе јој стиже смена

Сви ми неху главоносци:
Свеци цари прости косци
Видети више: http://majdanbodler.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Испомоћ у берби кукуруза, Шоле)
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Испомоћ у берби кукуруза, Шоле)

*
(КАРТЕ МАДАМ ЛЕНОРМАН) Шифра Ја / Радивој Шајтинац

Конкурсна Србадија

Постоје ,током године
Дани избачених језика,
Језика који су облизнули поштенску марку
Па висе доле ко набрекле латице

С очију изнад њих
Поглед који леденом поруком
Објашњава чин који је претходио

Е,тако ја спаковах и послах
Свој сам део обавио
Сад атрес нек обави свој
И јави ми и удели награду

Сад,сад,сад,
Ако нису паметни,ако нису часни,
Ако нису стручни,ако нису поштени
Ако,ако, ако,
Видети више: http://bibliotekez.blogspot.com/2014/12/blog-post.html

*

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (у трагању за оваквом или сличном напуштеном кућом и имањем трагамо)
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (у трагању за оваквом или сличном напуштеном кућом и имањем трагамо)

 

*

Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Испомоћ у берби кукуруза, Шоле са својим комшијама Ивањчанима)
Слике са путовања: Радан, село Ивање, утрина, новембар 2014 (Испомоћ у берби кукуруза, Шоле са својим комшијама Ивањчанима)

(АМБЛЕМ) ДВАДЕСЕТИ век се одавно склопио, али на студијама књижевности још се ретко расклапају корице књига савремених српских и страних писаца

– Разлог томе није само помна изученост најзначајнијих писаца традиције који се непрестано валоризују и бивају тумачени сагласно новим увидима и новим типовима интерпретација, већ и промењен однос према књижевности нашег доба. Та књижевност по својим вредностима захтева да буде прочитана и анализирана и из академске перспективе.
РАВНОТЕЖА ЕПОХА
МОРА се водити рачуна и о равнотежи епоха, те се не може савременој књижевности дати маха да потисне деветнаести, осамнаести или средњи век. Довољну неправду смо направили средњовековној књижевности не проучавајући је озбиљно, тако да су за њу више урадили песници Миодраг Павловић и Васко Попа него што се потрудио сам универзитет или држава – каже Делић.
Видети више: https://galerijazavetina.wordpress.com/2014/12/04/dvadeseti-vek-se-odavno-sklopio-ali-na-studijama-knjizevnosti-jos-se-retko-rasklapaju-korice-knjiga-savremenih-srpskih-i-stranih-pisaca/

Слика са Радана, село Ђурашковићи, сима 2013.
Слика са Радана, село Ђурашковићи, сима 2013.

*
(Сазвежђе З. – Бр. 1) Хоризонт (часопис?)

Када нас је домаћин у општини Кучево, Миодраг Винкић, у знак добродошлице недавно позвао на „Хомољски wелцоме цоктел“, очекивали смо, искрено, да су белосветски трендови стигли и до овог, помало заборављеног дела Србије. Међутим, уместо испред савременог „метал-стакло“ ресторана у селу Каона, наш аутобус се зауставио испред обичне воденице. Додуше, сада се воденице не срећу „на сваком кораку“, ниједна више није обична, а посебно ова. Стара је, кажу, више од 180 година, вазда је млела жито и кукуруз, а воденични камен се и данас окреће. Чак осамнаест ортака је равноправно дели, па је заиста чудно како све то функционише. Као да нисте у земљи Србији.
Видети више: http://zavetinedonacije.blogspot.com/2014/12/blog-post_4.html

*

ЛеЗ 0008115 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s

Салаши Севераца (1)

%d bloggers like this: