Архиве ознака: ЛеЗ 0007778

KULTURA, UMETNOST I AUTORSKO PRAVO U SRBIJI

Učimo od prošlosti i stvarajmo budućnost

KREATIVNA RADIONICA

Novi Sad, 23.10. (Produktna berza, Bulevar oslobodjenja 5); Beograd, 25. 10 (Muzej Narodnog pozorista); Kraljevo, 28. 10. (Kulturni centar Evergreen); Beograd, 06. 11. (KCB); Sabac, 08.11. (Kulturni centar)

Predavači: dr. Ljiljana Rudić- Dimić,  Dragan Cvetković, dr Miša Đurković, Dimitrije Vujadinović

 

Balkankult fondacija intereg pod pokroviteljstvom Švajcarske agencije za saradnju i razvoj  – SDC/Švajcarska kancelarija za saradnju i razvoj u Srbiji, organizuje radionice  koje su namenjene, prevashodno, mladim ljudima, studentima i stvaraocima, a pokrenute su zbog važne uloge koju mladi imaju u kreiranju budućnosti.

Cilj radionica je da se, pre svega, mladi kao stvaraocima u kulturi i umetnosti upoznaju sa značajem, mogućnostima  i konkretnim postupcima pravne zaštite njihovih dela i uopšte autorskim pravima.

Želimo da podstaknemo i ohrabrimo mlade ljude da upotrebe svoju maštu, fleksibilnost i veštinu izražavanja i stvaranju dela. Drugim rečima, ostvarivanje mogućnosti da mladi stvaraoci ostanu u Srbiji, i od svoga rada mogu da žive, kao i mogućnosti za plasman dela u svet.

Pokazaćemo kroz konkretne primere kako se štite autorska prava u Srbiji i inostranstvu.

Ukratko – ove kreativne radionice uče – kako stvarati budućnost.

Teme radionice baziraju se na dvema  publikacijama: Učimo od prošlosti i stvarajmo budućnost – Umetnost i autorsko pravo, Svetske organizacije za intelektualnu svojinu – WIPO, Ženeva, i publikacije : Intelektualna svojina – moćno sredstvo ekonomskog razvoja, autora Kamila Idriza (obe publikacije biće besplatno dostupne učesnicima).

Razgovor će se voditi na sledeće teme: Šta su umetnosti i zašto su važne; Šta je autorsko pravo i kako se stiče; Ko može biti nosilac ovog prava; Kako zaštititi autorsku kreaciju odnosno umetnički izraz; Koji su uslovi za dobijanje autorsko-pravne zaštite; Koja prava autorsko pravo daje svom titularu; Da li se i kako može vršiti prenos prava; Kako se od stvaralaštva može živeti kroz autorske tantijeme; Da li je autorsko pravo jednako regulisano širom sveta…..

видети више: http://www.balkankult.org/bk/index.php?cid=0&lid=sr